Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utlysning av utbytesplatser genom centrala avtal, VT22

Ansök om utbytesstudier till länder utanför Europa via de centrala avtalen till vårterminen 2022. 

Ansökningsperiod: 1 – 30 april. Ansökan stänger 23.59. 

Länk till ansökan

Ansökningsformuläret blir synligt i portalen först 1 april. 

Informationstillfällen

Vill du veta mer om utbytesstudier och hur ansökan går till? Välkommen på något av våra digitala informationstillfällen om utlandsstudier. 

Informationstillfällen

Drop-in via Zoom

Kom och ställ dina frågor om ansökan till våra handläggare och utbytesambassadörer. Du kommer hamna i ett väntrum och släpps in när det blir din tur. 

20, 22 och 27 april, kl. 12.00 – 14.00

Länk till Drop-in

Studentrapporter

Läs även tidigare studenters utbytesrapporter i avtalsdatabasen. 

Avtalsdatabasen

Särskild information i relation till Covid-19

Antalet utbytesplatser i utlysningen till VT22 kommer att vara kraftigt begränsade på grund av effekterna av Coronapandemin. Studenter som skulle ha åkt på sina utbyten under läsåret 2020/21 och höstterminen 2021 har fått möjlighet att flytta fram sina utbyten till vårterminen 2022 och dessa har fått förtur till platserna.

Här finns aktuell information om utbyten och fältstudier med anledning av coronaviruset:

Coronavirus - information till studenter om utbyte/Minor Field Studies (MFS)

Du kan enbart söka utbytesplats till de universitet som finns med i listan på valbara platser. Listan innehåller viktig information om universiteten och eventuella ämnesrestriktioner, på vilka nivåer man kan läsa där med mera. Se till att du väljer universitet där du är behörig utifrån den informationen som finns i listan på valbara platser. 

Lista på valbara platser, centrala avtal_VT2022_Version 2 (pdf) (374 Kb) , information på engelska.
Notera att listan har uppdaterats 16 april 2021.

I din ansökan kan du välja upp till fem universitet som du ska rangordna. 
Universiteten som vi har avtal med kan du hitta i avtalsdatabasen. Välj ”Bilateral university wide agreement” i fältet ”Framework” för att enbart få fram de centrala avtalen. I databasen finns det information om universiteten samt utbytesrapporter från tidigare utbytesstudenter som du kan läsa som inspiration. Observera att alla universitet som finns i avtalsdatabasen inte alltid finns med i utlysningen. Du kan enbart söka utbytesplats till de universitet som finns med i listan på valbara platser.

Avtalsdatabasen

För att vara behörig att ansöka om en utbytesplats via centrala avtal måste du uppfylla behörighetskraven. 

Behörighetskrav för centrala avtal och nätverk

Särskilda behörighetskrav

Särskilda behörighetskrav för olika ämnen ska sökanden själv kontrollera tillsammans med utbyteskoordinator eller motsvarande på institution inför det preliminära kursvalet. I platsdokumentet som publiceras i samband att ansökan öppnas kan du se vilka värdlärosäten som har specifika ämnesrestriktioner.
De mottagande lärosätena kan till exempel kräva:

 • särskilda behörighetskrav på ämnes- och språkkunskaper
 • krav på lägsta betyg
 • dokumenterade språkkunskaper (intyg, gymnasiebetyg, TOEFL/IELTS eller dylikt)
 • sökande ska avse ta ut examen vid Stockholms universitet

Studenter som läser ett program vid GIH och som läser en del av det programmet vid Stockholms universitet är behöriga att ansöka och ska bifoga ett studieintyg från GIH.  

Ansökan görs digitalt i systemet MoveON och hela ansökan ska skrivas på engelska. Länken till ansökningsportalen publiceras på webben 1 april. Du loggar in i ansökningsportalen med ditt SU-id (universitetskonto) och kan spara och återkomma till din påbörjade ansökan hur många gånger du vill under ansökningsperioden. Om du har problem med ansökningsportalen, vänligen ta en skärmbild på sidan och skicka till studentutbyte@su.se.

Ansökningsintruktioner centrala avtal och nätverk

Bilagor som ska bifogas din ansökan:

 • Preliminärt kursval: Godkänt av din institution.
  Använd följande blankett: Preliminary Course Selection (pdf) (543 Kb)
  Läs mer om kursvalet under rubriken ”Kursval” samt i ansökningsinstruktionerna.
 • Personligt brev: brevet får omfatta högst en A-4 sida och ska skrivas på engelska. Blanketten finns publicerad i utlysningen. Brevet ska vara riktat till Stockholms universitet, inte till det utländska universitetet. Du ombeds att motivera ditt val av utbytesland/universitet och hur det relaterar till dina nuvarande studier. Beskriv på vilket sätt du är en bra ambassadör för din institution/ditt universitet, varför just du vill delta i utbyte och hur du hoppas att det ska hjälpa dig utvecklas både akademiskt och på ett personligt plan. Observera att du endast ska skriva ett (1) brev, oavsett hur många universitet du söker till.
  Använd följande blankett: Personal Letter (pdf) (74 Kb)

Ange ditt preliminära kursval för de första 3 lärosäten du söker om utbytesplats till (val 1 till 3) i blanketten ”preliminary course selection”. Rangordningen ska överensstämma med den elektroniska ansökan. Om raderna inte räcker till, fyll i övriga kurser manuellt. De kurser du väljer ska motsvara heltidsstudier. Du måste själv söka reda på kurserna på respektive lärosätes webbplats. Observera att utbyteskoordinatorn eller motsvarande på din institution alternativt en examenshandläggare ska kontaktas angående ditt utbyte och preliminära kursval för de tre första alternativen du anger. Skriv namn på den person du varit i kontakt med både på kursvalsblanketten och i onlineansökan. Internationella handläggare vid studentavdelningen kan inte ge vägledning eller godkänna kursvalen. 

Hur hittar jag kurser jag kan läsa vid partneruniversiteten?

Att söka kurser för ditt utbyte är ett självständigt arbete och en del av dina förberedelser inför ditt kommande äventyr. Studentavdelningen har inte möjlighet att hjälpa studenter att leta kurser. Det enklaste brukar vara att gå in på universitetens hemsidor och där söka efter ”courses” eller ”faculties” för att på så vis komma till kurskatalogerna. Länkar till kurskatalogerna finns i listan med valbara platser ovan under rubriken "Vilka utbytesplatser kan du söka". I vissa fall ser det ut som om universiteten bara erbjuder färdiga program och inte fristående kurser, men utbytesstudenter brukar kunna välja fritt bland kurserna och behöver som regel inte följa ett speciellt program (om man inte vill). 

Hur vet jag hur många högskolepoäng jag ska välja vid partneruniversitetet?

Du ska välja kurser vid värduniversitetet som motsvarar heltidsstudier av 30 högskolepoäng (credits) vid Stockholms universitet. Det är viktigt att du stämmer av med din utbyteskoordinator eller studievägledare på din institution om hur många poäng du måste läsa vid respektive universitetet. I listan på valbara platser finns det ofta en indikation på hur många poäng som motsvarar heltid vid respektive värduniversitet. Din institution ska godkänna dina preliminära kursval i ansökan. 

Vem beslutar om kursval och tillgodoräknande? 

Alla kurser ska tillgodoräknas efter utbytet. Särskilt om kurserna ska ingå i ditt program är det viktigt att du har pratat med din institution om tillgodoräknande av kurser.

Kan jag ändra mina kursval efter ansökan?

Kursvalet i din ansökan är preliminärt. Ett nytt kursval görs i samband med ansökan till partneruniversitetet. Kursval kan du ändra i samråd med din institution.
 

Ansökningshandlingar bedöms utifrån nedan urvalskriterier.

Urvalskriterier för centrala avtal och nätverk

Du kommer få besked per e-post cirka två månader efter avslutad ansökningsomgång om du blivit erbjuden en plats eller inte. 

Besked skickas ut per e-post så var noga med att meddela Studentavdelningen på studentutbyte@su.se om du byter e-postadress efter att du lämnat in ansökan. Du kommer få besked oavsett om du får plats eller inte. Mejlen hamnar ofta i skräpposten så lägg till noreply.su@moveon4.de och studentutbyte@su.se som betrodda avsändare i din mejl. Vi rekommenderar också att du regelbunden tittar i din skräppostmapp så att du inte missar viktig information. 

Om du blir tilldelad en utbytesplats ska du i nästa steg tacka ja eller nej till platsen. När du har tackat ja till din plats kommer Stockholms universitet nominera dig till värduniversitetet.

Har du blivit erbjuden en utbytesplats, ska du i nästa steg ansöka till värduniversitetet enligt deras ansökningsinstruktioner. Du får information och instruktioner av antingen ansvarig internationell handläggare eller direkt från värduniversitetet. Följ instruktionerna noga och skicka in ansökan i god tid innan deadline.

Här har vi samlat praktisk information för dig som ska åka iväg och hjälper dig i din planering inför, under och efter en utbytesperiod. Informationen gäller för alla utresande utbytesstudenter via Stockholm universitets centrala avtal och nätverk.

Praktisk information om utbytesstudier

Hur kan Coronapandemin komma att påverka mitt utbyte?

Antalet utbytesplatser i utlysningen till VT22 kommer att vara kraftigt begränsade på grund av effekterna av Coronapandemin. Studenter som skulle ha åkt på sina utbyten under läsåret 20/21 och höstterminen 2021 har fått möjlighet att flytta fram sina utbyten till vårterminen 2022 och dessa har fått förtur till platserna.

Här finns aktuell information om utbyten och fältstudier med anledning av coronaviruset:

Coronavirus - information till studenter om utbyte/Minor Field Studies (MFS)

Håll dig också uppdaterad om aktuella inresebestämmelse till de länder du är intresserad av, exempelvis via swedenabroad.se eller ländernas egna sidor. 

Vilka universitet kan jag välja i min ansökan?

Du hittar tillgängliga platser i listan på valbara platser som publiceras när ansökan öppnar. 

Jag har problem att logga in i MoveON, vad ska jag göra?

Gör en screen shot på problemet och mejla studentutbyte@su.se så undersöker vi problemet och återkommer med en lösning. 

Vilka dokument ska laddas upp i ansökan?

 • En preliminär kurslista som du har fått godkänd av en internationell koordinator på din institution eller av en handläggare på examensenheten. 
 • Ett personligt brev. 

Båda dokumentmallarna hittar du ovan under rubriken "Ansökningsinstruktioner och bilagor". 

Ska jag göra ett språktest (t.ex. TOEFL/IELTS) innan ansökan?

Nej, du ska inte lämna in något språktestresultat i denna ansökan om inte annat angetts i listan på valbara platser. Om du blir nominerad till ett värduniversitet som kräver ett språktest behöver du genomföra ett språktest innan ansökan till dem. Ibland kan förändringar ske hos partners efter utlysningen, så det är bra att ha en viss flexibilitet.

Jag hittar inga kurser att läsa. 

I listan på valbara platser ska det finnas länkar till universitetens kurskataloger. Du kan också prova att söka på universitetens hemsidor. 

Vad ska jag skriva i mitt personliga brev?

Brevet ska vara riktat till Stockholms universitet, inte till det utländska universitetet. Du ombeds att motivera ditt val av utbytesland/universitet och hur det relaterar till dina nuvarande studier. Beskriv på vilket sätt du är en bra ambassadör för din institution/ditt universitet och varför just du vill delta i utbyte, och hur du hoppas att det ska hjälpa dig utvecklas både akademiskt och på ett personligt plan. Observera att du endast ska skriva ett (1) brev, oavsett hur många universitet du söker till.

Jag har varit på utbyte tidigare, påverkar det mina möjligheter att bli nominerad?

Om du har varit utbytesstudent tidigare genom något av SU:s utbytesavtal (centrala- eller institutionsavtal) blir du placerad i urvalsgrupp 6. Vi vill ge studenter som aldrig varit på utbyte möjlighet att bli nominerade i första hand.

När får jag svar på min ansökan?

Svar på ansökan brukar skickas ut cirka två månader efter avslutad ansökningsomgång. Du kommer få ditt besked i god tid innan nästa steg: att ansöka till partneruniversitet.
Besked skickas ut per e-post som skickas genom MoveON, så var noga med att meddela Studentavdelningen om du byter e-postadress efter att du lämnat in ansökan. Vi rekommenderar även att du tittar i skräppostmappen om ett besked eventuellt har hamnat där. Du kommer få besked oavsett om du får plats eller inte.

Kommer det att bli en restplatsutlysning?

Nej, när urvalet är klart och om det finns platser kvar, genomför vi en utlottning. Då erbjuds de som sökt om nominering denna omgång och inte fått en plats, att vara med i utlottningen.

Om jag tackar nej till en plats, vad händer då?

Då går platsen till lotteriet där sökande som inte fått en plats får delta. Du kan då ansöka igen i nästa omgång.

Hur stor är risken att man inte blir antagen av partneruniversitetet?

Risken finns alltid, Stockholms universitet kan aldrig garantera att du blir antagen eftersom bedömningen görs av mottagande lärosäte. Det händer dock sällan att en student inte blir antagen.

Om jag inte blir nominerad denna omgång, kan jag söka igen?

Ja, du kan söka hur många gånger som helst.

För mer information om utbyten via de centrala avtalen, besök vår hemsida eller kontakta gruppen för internationell mobilitet via e-post: studentutbyte@su.se alternativt kontakta oss under våra telefontider.

Se aktuella telefontider och telefonnummer här

Mer information om utbytesstudier

Om du har frågor som gäller ditt kursval inom din utbildning, kontakta utbyteskoordinator på din institution.

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Kontakta Examensgruppen för kurser som din institution inte kan tillgodoräkna.

Hitta deras kontaktuppgifter här

På denna sida