Nordlys-utlysning av platser med stipendier

Nu kan du ansöka om utbytesplats genom nätverket Nordlys VT19. 

Alla studenter som blir antagna till ett partneruniverstet inom Nordlys-nätverket kan ansöka om ett Nordplusstipendium

Nordlys ger dig chansen att uppleva vår gemensamma kultur och de språkliga likheterna samtidigt som du får ta del av Nordens olikheter och nyanser. Ett utbyte inom Norden ger dig ett nytt perspektiv på dina studier, en mångfald av kursutbud och en utbildning av hög kvalitet.

Behörighetskrav 

Behörighetskrav för centrala avtal och nätverk.
 • Behörighetskrav för centrala avtal och nätverk.
 • Särskilda behörighetskrav för Nordplusstipendiet:
  • ha fullföljt minst ett års akademiska studier
  • kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i din examen vid Stockholms universitet
  • studera mellan 1–12 månader vid värduniversitetet

Ansökan

Ansökan gör du online. Länk till ansökan finns i dokumentet nedan. 

 • Titta på vår Videoguide med instruktioner till ansökan.
 • Instruktioner och länk till ansökan: Application Instructions for outgoing exchange students 2018/19
 • Listan med sökbara universitet: Platser Nordlys 2018/19
 • Ladda upp dokumenten: Preliminary Course selection form Nordlys 2018/19 och  Personal Letter Nordlys i onlineansökan.

Dokumenten hittar du nedan.

Inlämning

Ansökningar HT18 eller hela läsåret

 • Sista ansökningsdag för HT18 eller hela läsåret 2018/19 är den 31 mars 2018
 • Sökanden kontaktas per e-post i månadsskiftet mars/april 2018 med besked.

Ansökningar VT19

 • Sista ansökningsdag för VT19 är den 9 september 2018.
 • Sökanden kontaktas per e-post i månadsskiftet september/oktober 2018 med besked.

För att ansökan ska beaktas, ska den vara komplett samt vara Registrator tillhanda per e-post, registrator@su.se, senast den 6 april 2018 för HT18 och den 12 september för VT19.
Skriv diarienummer (Dnr) "SU FV-6.2.1-0004-18"  i ärenderaden.

Nordplusstipendium

Alla studenter som blir antagna till ett partneruniverstet inom Nordlys-nätverket kan ansöka om ett Nordplusstipendium. Mer information finns här Nordplus-stipendier.  

FRÅGOR?

Har du frågor kring ansökan kan du antingen:
kontakta Gruppen för internationell mobilitet: mottagningstider (drop-in): tisd kl 10:00-12:30 och tors kl. 13:00-15:00 (Studenthuset, Universitetsvägen 2B)
Email: studentutbyte@su.se
Telefon: 08-16 21 29, 08-16 48 95 eller 08-16 25 77.
Du kanske även finner svar på någon av dina frågor i Frequently Asked Questions nedan.