Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utlysningar

Här hittar du information om aktuella och kommande utlysningar. Utlysningarna sker antingen via institution eller centralt.


 

Utlysningar via institutionerna

Om du vill ansöka om utbytesstudier genom ett institutionsavtal; genom Erasmusprogrammet, genom Nordplus eller till ett bilateralt institutionsavtal utanför Europa ansöker du vid den institution där du studerar. 

Ansökningsperioder för utbytesplatser kan skilja sig åt institutioner emellan. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller i ditt fall. Börja med att kontakta utbyteskoordinatorn vid din heminstitution för information om ansökningstider, ansökningsprocess, behörighetskrav med mera. 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Someone's hands on a book on a table Photo: Christin Hume/Unsplash
 

Utlysningar centralt

Centralt kan man studera utomlands via studentutbyte och fältstudier. Här hittar du information om utlysningar som handläggs centralt av Studentavdelningen: 

 

Öppna utlysningar

Här hittar du aktuella centrala utlysningar. Är listan nedan tom finns inga utlysningar för tillfället. 

Studentutbyte

Minor Field Studies-stipendium (MFS) öppet för ansökan 20 september - 20 oktober, för fältstudier under VT22. 

Civis-kurser

Vill du få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin? Civis-alliansen, som Stockholms universitet deltar i, erbjuder flera kurser för studenter som vill läsa en kort kurs på ett eller flera partneruniversitet i Europa.

Läs mer om Civis-kurserna här


 

Utbytesstudier

Här hittar information om kommande utlysningar som handläggs centralt av Studentavdelningen. 

Centrala avtal

Utbytesperiod

Ansökningsperiod
HT22 eller läsåret 2022/23                 

1-30 november 2021  

VT23                                                                         1-31 mars 2022 


Läs mer om centrala avtal

 

Civis Erasmus+

Utbytesperiod  

Ansökningsperiod 

HT21 eller läsåret 2021/22            1–31 mars 2021             
VT22 1 mars–6 sept 2021 


Läs mer om Civis

 

north2north (n2n)

Utbytesperiod

Ansökningssperiod

HT22 eller läsåret 2022/23 eller VT23 1 dec 2021–15 jan 2022


Läs mer om north2north


Nordlys Erasmus+

Utbytesperiod  

Ansökningsperiod 

HT21 eller läsåret 2021/22                1–31 mars 2021                
VT22 1 mars–6 sept 2021 


Läs mer om Nordlys Erasmus+ 


Fältstudier – stipendium via Minor Field Studies

Period för fältstudier

Ansökningsperiod

VT22                                                          20 sept–20 okt 2021*
HT22      5 apr–5 maj 2022                  

OBS! Deadline för alla utlysningar är kl. 23:59.  

*Stockholms universitet får svar på lärosätets ansökan om nya medel under november och delas ut till studenter därefter.

Läs mer om Minor Field Studies

 

OBS! Dessa tider kan variera något – se aktuella utlysningar ovan för exakta datum.

Se även utlysningar via institutionerna ovan.

 


 

Kontakt

Kontakta internationella koordinatorer vid Stockholms universitet

På denna sida