Vart kan jag åka?

jordglob

Stockholms universitets utbytesavtal: databas

Stockholms universitets utbytesavtal och -nätverk finns på två olika nivåer: institutionsnivå och central nivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt mellan de två nivåerna och därför är det viktigt att du identifierar vilken nivå avtalet ligger på innan du söker.

  • Bilateral Asia Hong Kong CUHK Photo: Erik Alders Bilaterala institutionsavtal Utbytesavtal mellan en institution och ett lärosäte utomlands.
  • Bilateral NA US Rutgers 20160528 Photo: Exchange student Centrala (universitetsövergripande) utbytesavtal Utbytesavtal med lärosäten i länder utanför Europa
  • Två utbytesstudenter på en tågperrong Foto: Eva Dalin Erasmus+ Utbytesavtal med lärosäten i EU-länder. Ett stipendium ingår.
  • Linneaus Palme Asia China Peking University_Stoneboat in the Weiming Lake Photo: Exchange student Linnaeus-Palme 12-20 veckors utbytesperiod i ett utvecklingsland. Ett stipendium ingår.
  • MFS NA Mexico ITAM Andre Gr+¦ndahl HT15_3 Foto: Utbytesstudent Minor Field Studies (MFS) Fältstudie i ett utvecklingsland som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats. Ett stipendium ingår.
  • Nordplus Europe Denmark 7764799-university-of-copenhagen Photo: Exchange student Nordplus Utbytesavtal mellan en institution och ett lärosäte i Baltikum och Norden. Ett stipendium ingår.
  • Nordlys Europe Norway 15654032-svalbard-universitet Photo: Exchange student Nordlys Ett nätverk för utbytesstudier 1-2 terminer vid ett universitet i ett nordiskt land, inklusive Grönland, Svalbard och Färöarna. Ett stipendium ingår.
  • University of the Arctic North2north Ett nätverk där USA, Kanada och Ryssland och nordiska länderna ingår. Ett stipendium ingår.
University of Newcastle

Studera utomlands på egen hand

Man kan även studera utomlands på egen hand, det vill säga utanför universitetets utbytesavtal.

Informationsfolder om att studera utomlands

Nanyang Tecnological University, Singapore, Hufton and Crow/Britannica Image Quest