Vart kan jag åka?

Vart kan jag åka?

Vart kan jag åka?

Stockholms universitet har avtal om studentutbyte med universitet i många delar av världen. En del av dem är universitetsövergripande (centrala), där platserna kan sökas av alla studenter vid Stockholms universitet. Andra är ämnesbundna (institutionsavtal) och de administreras av institutionerna och platserna är oftast öppna för institutionens egna studenter. De kurser du läser utomlands ska kunna tillgodoräknas i din examen. På denna sida kan du läsa om de olika möjligheterna som finns vid Stockholms universitet; förrutom studier kan du även göra utlandspraktik eller göra datainsamling utomlands till ditt examensarbete. 

Du finner alla utbytesavtal som finns på Stockholms universitet i vår avtalsdatabas.

 

Jordglob

Stockholms universitets utbytesavtal: databas

Stockholms universitets utbytesavtal och -nätverk finns på två olika nivåer: institutionsnivå och central nivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt mellan de två nivåerna och därför är det viktigt att du identifierar vilken nivå avtalet ligger på innan du söker.

Bilateral Asia Hong Kong CUHK Photo: Erik Alders

Bilaterala institutionsavtal

Utbytesavtal mellan en institution och ett lärosäte utomlands.

Två utbytesstudenter på en tågperrong Foto: Eva Dalin

Erasmus+

Utbytesavtal med lärosäten i EU-länder. Ett stipendium ingår.

Linneaus Palme Asia China Peking University_Stoneboat in the Weiming Lake Photo: Exchange student

Linnaeus-Palme

12-20 veckors utbytesperiod i ett utvecklingsland. Ett stipendium ingår.

MFS NA Mexico ITAM Andre Gr+¦ndahl HT15_3 Foto: Utbytesstudent

Minor Field Studies (MFS)

Fältstudie i ett utvecklingsland som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats. Ett stipendium ingår.

Nordplus Europe Denmark 7764799-university-of-copenhagen Photo: Exchange student

Nordplus

Utbytesavtal mellan en institution och ett lärosäte i Baltikum och Norden. Ett stipendium ingår.

Nordlys Europe Norway 15654032-svalbard-universitet Photo: Exchange student

Nordlys

Ett nätverk för utbytesstudier 1-2 terminer vid ett universitet i ett nordiskt land, inklusive Grönland, Svalbard och Färöarna. Ett stipendium ingår.

University of the Arctic

North2north

Ett nätverk där USA, Kanada och Ryssland och nordiska länderna ingår. Ett stipendium ingår.

University of Newcastle

Studera utomlands på egen hand

Man kan även studera utomlands på egen hand, det vill säga utanför universitetets utbytesavtal.

Informationsfolder om att studera utomlands

Nanyang Tecnological University, Singapore, Hufton and Crow/Britannica Image Quest

Informationstillfällen om utlandsstudier och praktik