Vart kan jag åka?

Vart kan jag åka?

Stockholms universitet har avtal om studentutbyte med universitet i många delar av världen. I vår avtalsdatabas kan du hitta samtliga partneruniversitet som Stockholms universitet har tecknat utbytesavtal med över hela världen.

 

Jordglob Foto: @chuttersnap, Unsplash

Stockholms universitets utbytesavtal: databas

Stockholms universitets utbytesavtal och -nätverk finns på två olika nivåer: institutionsnivå och central nivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt mellan de två nivåerna och därför är det viktigt att du identifierar vilken nivå avtalet ligger på innan du söker.

Cyklar i Shanghai Foto Mascha Schepers

Bilaterala institutionsavtal

Utbytesavtal mellan en institution och ett lärosäte utomlands.

Bilateral NA US Rutgers 20160528 Photo: Åsa Landes

Centrala (universitetsövergripande) utbytesavtal

Utbytesavtal med lärosäten i länder utanför Europa

Två utbytesstudenter på en tågperrong Foto: Eva Dalin

Erasmus+

Utbytesavtal med lärosäten i EU-länder. Ett stipendium ingår.

Linneaus Palme Asia China Peking University_Stoneboat in the Weiming Lake Photo: Peking University

Linnaeus-Palme

12-20 veckors utbytesperiod i ett utvecklingsland. Ett stipendium ingår.

MFS NA Mexico ITAM Andre Gr+¦ndahl HT15_3 Foto: Utbytesstudent

Minor Field Studies (MFS)

Fältstudie i ett utvecklingsland som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats. Ett stipendium ingår.

Nordplus Europe Denmark 7764799-university-of-copenhagen Photo: Exchange student

Nordplus

Utbytesavtal mellan en institution och ett lärosäte i Baltikum och Norden. Ett stipendium ingår.

Nordlys Europe Norway 15654032-svalbard-universitet Photo: Exchange student

Nordlys

Ett nätverk för utbytesstudier 1-2 terminer vid ett universitet i ett nordiskt land, inklusive Grönland, Svalbard och Färöarna. Ett stipendium ingår.

University of the Arctic

North2north

Ett nätverk där USA, Kanada och Ryssland och nordiska länderna ingår. Ett stipendium ingår.

KONTAKT

Internationell mobilitet

Besöksadress: Studenthuset plan 3, Universitetsvägen 2B
E-post: studentutbyte@su.se

Öppettider (drop-in):

Tisdag: 10.00-12.30
Torsdag: 13.00-15.00

Utbyteskoordinatorer på institutionerna:

su.se/utbyteskoordinatorer

Informationsfolder om att studera utomlands

Nanyang Tecnological University, Singapore, Hufton and Crow/Britannica Image Quest