Ansökan till din institution

Avtalen är oftast begränsade till ett ämnesområde och för att kunna söka måste du studera vid den institution som har avtalet. Institutionsavtalen administreras av utbyteskoordinatorn på din institution och din ansökan ska ställas direkt till denne.

Kontaktlista till Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Här kan du se vilka utbytesavtal det finns på institutionerna: Institutionsavtal