Som namnet antyder består programmet av två delar – Linnaeus och Palme. Den första delen, Linnaeus, representerar svenska lärare och studenter medan Palme står för lärare och studenter i samarbetsländerna. Studentutbytet ska ge studenter från Sverige och utvecklingsländer en meriterande akademisk grundutbildning, en internationell erfarenhet och förståelse för andra kulturer.

Utbytet gäller heltidsstudier på kurser inom den ordinarie universitetsutbildningen och omfattar 12-20 veckor, inklusive resdagar. Det är tillåtet att använda upp till två veckor av utbytet till introduktions- eller språkutbildning vid partneruniversitetet. Studierna ska tillgodoräknas efter hemkomst. Studenterna ska ha minst ett års högskolestudier före avresan.

Stipendium för studenter

Linnaeus-studentutbyte (utresande från Sverige): Grundbidraget är 20 000 kronor för 12 veckor. Därefter ökar bidraget med 850 kronor per vecka. En student kan max beviljas 26 800 kronor för 20 veckors studier.

Ansök via din institution

På Stockholms universitet handläggs programmet på respektive institution som har blivit beviljad stipendier av Universitets- och högskolerådet. Det betyder att du som student ansöker till programmet via din institution. Varje institution har sina särskilda ansökningsblanketter och egna anvisningar som gäller för ansökan.

Beviljade medel

För information om beviljade medel, se här.