Alla studenter som blir antagna till ett partneruniverstet inom Nordlys-nätverket kan ansöka om ett Nordplusstipendium. 

Deltagande universitet inom Nordlys

I avtalsdatabasen hittar du en lista på deltagande universitet inom att välja "framework" Nordlys: Avtalsdatabas

Varför Nordlys? 

Nordlys ger dig chansen att uppleva vår gemensamma kultur och de språkliga likheterna samtidigt som du får ta del av Nordens olikheter och nyanser. Ett utbyte inom Norden ger dig ett nytt perspektiv på dina studier, en mångfald av kursutbud och ein utbildning av hög kvalitet. 

Nordplusstipendium

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har dessutom rätt till ett Nordlysstipendium plus en summa för reskostnader. Stipendiet är på max 200 Euro/mån plus en summa för reskostnader. Beloppet beror på hur mycket vi beviljas och hur många studenter det blir som åker, så det kan bli mindre per månad. 

Vem kan åka genom Nordlys?

För att kunna åka utomlands genom Nordlys måste du

  • uppfylla behörighetskrav för centrala nätverk: Behörighetskrav
  • ha fullföljt minst ett års akademiska studier
  • kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i din examen vid Stockholms universitet
  • studera mellan 1–12 månader vid värduniversitetet

Ansökan till Gruppen för internationell mobilitet

Utbytesplatser genom nätverket Nordlys utlyses en gång per år. Du finner den på hemsidan under Utlysningar. Sista ansökningsdag för:

  • utbytesplatser HT18 eller akademiska året 2018/19: 31 mars 2018.
  • utbytesplatser VT19: 9 september 2018.

Du kan också läsa mer om Nordlys på www.nordlys.info

Foto: UNIS, Svalbard, Andrea Schneider HT13