Ansökan till din institution

Deltar din institution i ett ämnesnätverk inom Nordplus ansöker du om utbytesplats och stipendium vid din institution när de utlyser lediga Nordplusplatser och -stipendier. Se listan på koordinatorer om du är osäker på vem du skall kontakta, Utbyteskoordinatorer vid institutionerna.

Utbyte på Svalbard, Foto Andrea Schneider
Utbyte på Svalbard, Foto Andrea Schneider

Nordplusstipendium

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har dessutom rätt till ett Nordplusstipendium plus en summa för reskostnader.

Kan vem som helst åka utomlands genom Nordplus?

 

 

 

För att delta i Nordplus måste du

  • ha fullföljt minst ett års akademiska studier
  • kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i din examen vid Stockholms universitet
  • studera mellan 1–12 månader vid värduniversitetet

Om det inte finns möjlighet att åka via din institution kan du kanske åka genom det centrala nätverket Nordlys istället.