Institutionsavtal

Oftast är det de enskilda institutionerna vid universitetet som driver och organiserar utbytet och i första hand bör du vända dig till din institution för att höra vilka möjligheter som finns att studera utomlands via deras avtal. De flesta institutioner vid universitetet har avtal med utländska systerinstitutioner som är särskilt intressanta för den aktuella ämnesinriktningen. På varje institution finns en utbyteskoordinator som du kan ta kontakt med för att undersöka dina möjligheter. 

Följande utbytesprogram, -avtal och nätverk ligger på institutionsnivå: Erasmus+, bilaterala institutionsavtal, Linnaeus-Palme och Nordplus. 

Utbytesavtal på institutionsnivå: Institutionsavtal

Centrala avtal

Stockholms universitet har dessutom centrala universitetsövergripande utbytesavtal med ett femtiotal universitet. Bland dessa märks högt rankade universitet som The Australian National University, The University of Auckland, National University of Singapore, Lomonosov Moscow State University, The University of Tokyo, University of Washington i Seattle, University of Michigan och New York University.

Följande utbytesprogram, -avtal och nätverk ligger på central nivå: MFS, Nordlys, north2north och bilaterala centrala avtal.

Utbytesavtal på central nivå:  Centrala avtal