Stockholms universitet

Biblioteket - en resurs för dig som student

Stockholms universitetsbibliotek är en viktig resurs för dig som studerar. Som student kan du låna och beställa litteratur. Genom biblioteket får du även tillgång till vetenskaplig litteratur, tidskrifter och databaser, i tryckt och elektroniskt format.

På biblioteket finns även experter på informationssökning och referenshantering, som kan hjälpa dig med sökteknik samt ger dig råd inför din uppsats, examensarbeten eller liknande. Du kan även få rådgivning kring källkritik samt lära dig referenshanteringsprogram.

På bibliotekets webbplats kan du ta del av guider och filmer som du har nytta av under dina studier.

Guide till bibliotekets tjänster

 

Kontakt

Bibliotekets webbplats


 

På denna sida