Stockholms universitet logo, länk till startsida

Juridiska fakulteten

Efter iakttagande av de i donationsurkunderna föreskrivna villkoren avser fakulteten att i urvalet av sökande prioritera sådana studerande som planerar att bedriva utbytesstudier vid utomeuropeiska lärosäten med stöd av stipendium.

Karin Kocks och Hugo Lindbergs resestipendier samt Alfred Ossian Winroths stipendiestiftelse utdelas till forskarstuderande.


 

Ansökningsinformation

Ansökan om donationsstipendier görs en gång per år via en gemensam webbansökan och inte till enskilda stiftelser eller fonder

Läs mer om allmän information och ansöka här


 

Förteckning över stiftelser

 

 

Kinanders, Lydia och Emil, stiftelse

Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för ättlingar efter Emil Kinanders syster fru Hilda Hagelin och hennes barn, efter Lydia Kinanders syskon och halvsyskon samt efter Emil Kinanders styvson, kapten Gösta Reuszner. När urval sker bland studerande i övrigt, efter beaktande av företräde för ättlingar, skall hänsyn tagas till förtjänst. Disponibelt belopp 130 000 kr inom juridiska fakulteten.

Kocks, Karin och Hugo Lindbergs resestipendier

Stipendium till forskarstuderande i straffrätt eller kriminologi. I ansökan skall resans ändamål samt rese- och kostnadsplan redovisas. Disponibelt belopp 43 500 kr.

Noræus, Per Carl, stipendiestiftelse

Stipendium till studerande i juridik. Disponibelt belopp 15 000 kr.

Rhodins, Elisabeth och Herman, minne

Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för begåvade och flitiga studenter som är barn till svenska affärsmän eller civila ämbetsmän eller därmed jämförbara personer inom de s.k. fria yrkena. Disponibelt belopp 91 667 kr inom juridiska fakulteten.

Sandströms, Anna, stipendiestiftelse

Stipendium till kvinnlig lärare vid universitetet eller till kvinnlig lärare inom skolväsendet, som bedriver studier vid universitetet, för fort- eller vidareutbildning för deras lärarverksamhet. I ansökan skall redovisas plan för studierna med angivande av syfte, tid och plats för dessa. I den mån härefter tillgänglig avkastning förslår kan bidrag utdelas för forskningsprojekt, konferenser, information o.d. med anknytning till fort- och vidareutbildning av lärare. Disponibelt belopp totalt 62 500 kr inom juridisk fakultet.

Scharps, J H, stipendiestiftelse

Stipendium till medellösa svenska studerande vid juridiska fakulteten. Disponibelt belopp 170 000 kr.

Westinska stipendiestiftelsen

Stipendier till manliga studerande vid juridiska fakulteten á . För högst tre år. Disponibelt belopp 17 000 kr.

Westmans, D A T, stipendiestiftelse

Sex stipendier till studerande vid juridiska fakulteten á 11 666 kr. För högst tre år. Disponibelt belopp 70 000 kr.

Winroths, Alfred Ossian, stipendiestiftelse

Stipendium till studerande vid juridiska fakulteten som arta sig väl i både studier och vandel. Disponibelt belopp 47 000 kr.

På denna sida