Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utbetalning av donationsstipendier

Donationsstipendierna inkl Folkskoleseminariets minnesfond rekvireras av stipendiaten. Läs vidare i instruktionerna nedan om hur utbetalningen går till.


Donationsstipendier

För utbetalning av donationsstipendier (för S Bagge, W Bagge, Rhodin och Siljeström se information längre ned) används blanketten ”Försäkran och attest”. Vänligen läs instruktionerna i blanketten noggrannt. Blanketten måste skrivas under av både stipendiat och inspektor (handledare). Namn på inspektor framgår av stipendiatlistan som skickades ut med rektorsbeslutet.

Observera att blanketten kan bara användas av dig som har tilldelats ett stipendium efter rektors beslut.

Försäkran och attest - blankett för utbetalning (59 Kb)


Utbetalning från Signe Bagge, Widar Bagge och Rhodin

Stiftelserna Signe Bagge, Widar Bagge samt Rhodin administreras av SEB och utbetalningen görs av dem. Fyll i två blanketter - Försäkran och attest samt Rekvisitionsblankett - och skicka dem till SEB. Adress och kontatkperson finns på blanketten. Observera att frågor om utbetalning besvaras av kontaktpersonen på SEB.

Försäkran och attest Rhodin och Bagge (62 Kb)

Rhodin blankett (121 Kb)

Bagge blankett (121 Kb)

Om blanketterna inte går att öppna, prova med en annan webbläsare. Välj att öppna med Adobe Acrobat.


Utbetalning från Siljeströms

Siljeströms stipendiestiftelse administreras av Handelsbanken. För utbetalning ska nedanstående blanketter fyllas i och skickas in till Handelsbanken. Obs! Frågor om utbetalning besvaras av kontaktpersonen på Handelsbanken, adress och kontatkperson finns på blanketten.

Försäkran och attest Siljeström (61 Kb)

Rekvisition Siljeström (29 Kb)

På denna sida