Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information till dig som är antecknare

Som antecknare ger du stöd till en student och kurskamrat som behöver hjälp med att ta föreläsningsanteckningar. Med anteckningsstöd kan studenten fokusera helt på det som sägs och visas av föreläsaren.

Dina anteckningar ska på ett tydligt och korrekt sätt sammanfatta helheten som beskrivs under föreläsningar och seminarier.

För att få anteckningsstöd krävs att studenten går på föreläsningen eller seminariet. Anteckningsstöd ges vid föreläsningar och seminarier där läraren deltar.

Här hittar du blanketter och information om lön för ditt arbete som antecknare

  • Du kan lämna dina anteckningar till studenten i anslutning till föreläsningen eller seminariet.
  • Du kan skicka dina anteckningar till studenten via e-post.

När tidsåtgången för anteckningsstöd beräknas är det tiden för föreläsningen eller seminariet som ska räknas och ersättas. Antecknaren får endast betalt för den faktiska tiden som personen fysiskt antecknar under föreläsning eller seminarium. Arvode betalas inte ut för raster.

Antecknaren får betalt för en uppsättning anteckningar per månad oavsett om de skickas ut till en eller flera studenter.

Institutionen ansvarar för att den tid som antecknaren angivit stämmer med tiden för föreläsningarna och seminarier. Studievägledaren, eller annan ansvarig person, skriver på arvodesblanketten. Arvodesblanketten och löne- och tidrapporten ska skickas in varje månad. Blanketter hittar du på denna sida

Har du frågor om utbetalning av din lön eller rutinerna för anteckningsstöd är du välkommen att kontakta oss via e-post: arvode.studentstod@su.se.

På denna sida