Lön, kontoanmälan och blanketter

Här hittar du blanketter till dig som är antecknare, tentamensvakt, mentor etc. Du kan även ta del av information om kontoanmälan samt blanketterna och hur de fylls i.

 • Anteckningshjälp: 90 kr/timme exklusive semesterersättning. Det är tiden för föreläsningen, seminariet, lektionen eller liknande som ersätts.
 • Tentamensvakt: 140 kr/timme exklusive semesterersättning, vardagar. 185 kr/timme exklusive semesterersättning, vardagar efter kl. 18:00 och helger.
 • Mentor: 150 kr/timme exklusive semesterersättning.
 • Synstödjare: 150 kr/timme exklusive semesterersättning.

För att du som arbetar som tentavakt, antecknare, mentor och synstödjare ska få din lön till rätt konto krävs att du själv gör en kontoanmälan till Danske Bank.

Om du inte tidigare arbetat för och fått lön från Stockholms universitet måste du vänta tills dina personuppgifter är inlagda i universitetets lönesystem innan du kan göra en kontoanmälan. Uppgifterna läggs in i samband med att du lämnar eller skickar in din första arvodesblankett till Studentavdelningen. Du kommer att få ett meddelande via e-post när du kan göra din kontoanmälan.

Kontoanmälan till Danskebank

För detta krävs BankID. Du måste ange universitetets kundnummer för att anmälan ska godkännas. Kundnumret är 79200. En kontoanmälan innebär inte att du blir kund hos Danske Bank.  Även du som är kund hos Danske Bank måste göra en kontoanmälan. Om du inte gör en Kontoanmälan kommer du att få dina pengar på ett utbetalningskort.

Blanketterna ska ha inkommit till Särskilt pedagogiskt stöd senast den 5:e för att arvodet med säkerhet ska kunna betalas ut runt den 25:e samma månad. Exempelvis: för blanketter som inkommer till Särskilt pedagogiskt stöd senast den 5:e februari betalas arvodet ut runt den 25:e februari.

Blanketterna ska till Gruppen för särskilt pedagogiskt stöd.

Det finns vanligtvis två sätt att lämna in blanketterna:

 1. Lämna blanketterna i Infocenter som ligger i entréplan i Studenthuset, Universitetsvägen 2B.

  eller
 2. Posta blanketterna till: 
  Stockholms universitet
  Studentavdelningen
  Särskilt pedagogiskt stöd
  106 91 Stockholm

I och med den rådande situationen finns för närvarande även möjlighet att mejla blanketterna till oss istället. Blanketterna finns i PDF-format samt som ifyllnadsbara Word-dokument. Du hittar dem längre ned på denna sida, under rubriken "Blanketter för arvodes- och tidsrapportering". Ladda ned blanketten, fyll i och mejla den till studievägledare eller motsvarande som attesterar och godkänner att datum och timmar stämmer. Studievägledaren kan därefter mejla blanketten med underskrift till arvode.studentstod@su.se.

För att arvodet ska betalas ut måste blanketten ”Arvodesblankett för anteckningshjälp, tentamensvakt, mentor m.fl.” fyllas i och skrivas under:

 • Om du arbetat som antecknare ska ansvarig person på institutionen, t.ex. studievägledaren, skriva under och på så sätt bekräfta att uppgifterna stämmer.
 • Om du arbetat som tentamensvakt ska ansvarig person på institutionen, t.ex. studievägledaren, skriva under och på så sätt bekräfta att uppgifterna stämmer.
 • Om du arbetat som mentor är det studenten som skriver under.

Dessutom ska blanketten "Löne-och tidrapport, TA-personal, tillfälligt anställd" fyllas i om arbetstagaren arbetat vid två eller flera tillfällen samma månad. Här ska uppgifter om dagar och tider då arbetet utförts fyllas i och summeras så exakt som möjligt. På arvodesblanketten är det viktigt att namnet/namnen på studenten/studenterna som erhållit stödet anges. Om antecknaren eller tentamensvakten utfört arbete för ett flertal studenter ska samtliga namn anges på arvodesblanketten, förslagsvis på baksidan.

Har du frågor om lön kontakta oss på arvode.studentstod@su.se.

Löne- och tidrapport - exempel (195 Kb)

Arvodesblankett - exempel (329 Kb)

Löne- och tidrapport (59 Kb)

Löne- och tidrapport (Word) (66 Kb)

Arvodesblankett (161 Kb)

Arvodesblankett (Word) (32 Kb)