Stockholms universitet logo, länk till startsida

Resursrum på Studentavdelningen

På Studentavdelningen i Studenthuset finns 12 resursrum med datorer speciellt anpassade för studenter med funktionsnedsättning. Du som har behörighet och passerkort till resursrummen kan boka och använda dem för egen studietid.

Resursrummen finns i Studenthuset i hus Beta på plan 1 och 2, Frescati, Universitetsvägen 2B. Alla rum är utrustade med dator och du kan skriva ut via Printomatskrivare. 

I Studenthuset (Beta-huset) finns 12 resursrum speciellt anpassade för studenter med varaktig funktionsnedsättning. Rummen saknar växter och är sparsamt möblerade för att minimera dammansamlingar.

Rummen städas varje vardagsmorgon enligt följande schema: En gång om dagen rengörs golv och mattor dammsugs. Skräp plockas bort från bord och fönsterbrädor och dessa rengörs. En gång i månaden rengörs dörrkarmar och golvlister.

Studentavdelningen kan inte garantera att resursrummen är helt fria från allergiframkallande partiklar. Spår från allergena ämnen kan alltid förekomma eftersom hundratals studenter använder rummen. Exempelvis kan hår från husdjur, rök- och/eller parfymlukt medfölja studenters kläder.

I ordningsreglerna som finns uppsatta i varje resursrum uppmanas studenter att ta viss allergihänsyn som att undvika parfym och ge akt på kläder med djurhår. Enligt reglerna är det inte heller tillåtet att äta varm, lagad mat i resursrummen, eftersom lukten från maten kan störa andra studenter. Studenter får inte ta med sig nötter eller andra livsmedel som är starkt allergiframkallande. Att dessa regler efterföljs bygger på förtroende och är svårt att kontrollera.

Inga papperskorgar finns tillgängliga i rummen från och med 30 mars 2015. Studenten måste ta med sig allt skräp från rummet och lämna på närmaste miljöstation, exempelvis i hus Alfa.

Av din samordnare för särskilt pedagogiskt stöd får du en bokningslänk till TimeEdit där du kan boka Studentavdelningens resursrum för egen studietid.

Observera att rum 231, 232 och 233 är anpassade för studenter som är blinda/har grav synnedsättning (231) och synsvaga studenter (232,233). Dessa studenter har alltid förtur till dessa rum vilket innebär att du kan bli ombokad/avbokad.

Bokning av resursrum sker inom ramarna för studenthusets generella öppettider. Aktuella öppettider för Studenthuset hittar du här.

Kvarglömda saker i resursrummen lämnas till Fastighetsavdelningens servicecenter.

Servicecenters kontaktuppgifter och öppettider

Datorerna är kopplade till ditt universitetskonto. Det innebär att du loggar in på datorerna i resursrummen precis som på övriga studentdatorer på campus. 

När du är klar ska du bara logga ut. Stäng INTE av datorn.

Vid fel på datorutrustningen eller om något annat är trasigt, till exempel möbler och annan inredning, kontakta: resursrum@su.se. Vid akuta tekniska fel på datorutrustningen kan du kontakta IT-samordnare Jorge Moreno, telefon: 08–161713. 

För att resursrummen ska kunna användas på bästa sätt är det viktigt att du följer nedanstående regler. Om du bryter mot någon av dem kan passerkortet återkallas.

Användning av passerkortet

Endast personer med eget passerkort får använda sig av rummen. Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan.

Regler för bokning

 • Du får boka högst fyra timmar i följd och max en vecka i förväg för studier, hemtenta eller uppsatsarbete.
 • Rum 231–233 är till för synskadade studenter och bör endast i undantagsfall bokas om du inte är synskadad. Rum 231 prioriteras för blinda/gravt synskadade personer. Dessa studenter har alltid förtur till dessa rum vilket innebär att du kan bli ombokad/avbokad.
 • Bokning av resursrum sker inom ramarna för studenthusets generella öppettider. Aktuella öppettider för Studenthuset hittar du här.

Regler för användande

 • Inga grupparbeten eller studiegrupper i resursrummen – högljudda diskussioner stör studenter i andra resursrum.
 • Du kan ta med en personlig assistent. Obs! Vid dessa tillfällen, använd alltid en låg samtalston.
 • Visa hänsyn till resursrumsanvändare med allergi. Tänk på att många är allergiska mot parfym, nötter och hår från pälsdjur.
 • Det är inte tillåtet att äta varm mat i resursrummen, eftersom lukten från maten kan störa andra studenter.
 • Lämna inte skräp i rummen. Ta med skräpet när du går och kasta det i närmaste miljöstation, till exempel i Alfa-huset.
 • Om du har bokat ett resursrum och sedan inte dyker upp inom en halvtimme efter bokningstidens början kan en annan student använda rummet.
 • Släck all belysning och se till att dörren stängs ordentligt när du lämnar rummet.
 • Låt inte obehöriga komma in i resursrummen. Du får inte släppa in personer som saknar passerkort.
 • Om du har glömt ditt passerkort kontakta Infocenter i Studenthuset.

Det finns möjlighet att få ett passerkort som ger dig tillgång till resursrummen under din studietid om du studerar vid Stockholms universitet och har någon form av varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver sitta i enskilt rum och/eller använda en dator med speciella programvaror. Kontakta samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd om du behöver passerkort.

Aktivera/återaktivera kortet varje ny termin

Ditt passerkort gäller bara en termin åt gången. Inför varje ny termin måste du därför aktivera ditt passerkort. Detta görs inför både höst- och vårtermin. För att aktivera kortet skickar du ett mejl till resursrum@su.se med följande uppgifter:

 • Namn och efternamn
 • Användarnamn (universitetskonto)
 • Personnummer (ååmmdd-xxxx)
 • Kortnummer (10 svarta siffror på baksidan av kortet)

Observera att det måste framgå i Ladok att du är registrerad på en kurs vid Stockholms universitet terminen då kortet ska vara aktivt.

Missbruk av kort

Vid missbruk av passerkort, genom felaktigt användande av rummen och utrustningen där, kan kortet återkallas.

Om du tappar ditt passerkort

Borttappat eller stulet passerkort ska alltid anmälas till servicecenter@su.se alternativt till 08–16 24 00.

Nytt kort beställs via din samordnare hos oss på Särskilt pedagogiskt stöd.

Uthämtning av passerkort

Du hämtar ut ditt passerkort hos Servicecenter. Ta med din legitimation för att kvittera ut kortet.

Servicecenters kontaktuppgifter och öppettider

Du behöver använda ditt universitetskort för att kunna skriva ut ditt arbete via en Printomatskrivare. Printomatskrivare finns på två platser i Studenthuset:

 • 1 Printomat bakom Infocenter, plan 2, hus Alfa
 • 1 Printomat, plan 1, hus Beta

För att kunna skriva ut behöver du ladda universitetskortet med pengar. Det kan du göra via internet.

Så här använder du universitetets datorsalar och skrivare

Här har vi listat vilka särskilda programvaror som finns i datorerna och vilken övrig utrustning som finns i respektive rum. Officepaketet finns i samtliga datorer. Du loggar in med ditt universitetskonto. Alla resursrum har höj- och sänkbart bord.

Hus Beta, plan 1

Resursrum 161
Program: SpellRight, Stava Rex, EasyReader och ClaroRead Plus.

Resursrum 162
Program: SpellRight, Stava Rex, EasyReader och ClaroRead Plus.

Resursrum 163
Program: SpellRight, Stava Rex, EasyReader och ClaroRead Plus.

Resursrum 164
Program: SpellRight, Stava Rex, EasyReader och ClaroRead Plus.

Resursrum 165
Program: SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus och ZoomText.

Hus Beta, plan 2

Resursrum 231
Program: JAWS, CX för Word, Infovox, Omni Page, Stava Rex, SpellRight, ClaroRead Plus och EasyReader.
Övrigt: Rummet är specialanpassat för blinda/gravt synskadade med bland annat braille-tangentbord och skrivare.

Resursrum 232
Program: SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus och SuperNova.
Övrigt: Läs-tv (elektronisk apparat som förstorar text) och tangentbord med stora tecken. Rummet är specialanpassat för synsvaga.

Resursrum 233
Program: SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus och ZoomText.
Övrigt: Läs-tv (elektronisk apparat som förstorar text) och tangentbord med stora tecken. Rummet är specialanpassat för synsvaga.

Resursrum 253
Program: SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus och ZoomText.

Resursrum 254
Program: SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus och SuperNova.

Resursrum 256
Program: SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus och SuperNova.

Resursrum 257
Program: SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus och SuperNova.

Även i Frescatibiblioteket finns två resursrum för studenter med funktionsnedsättning och ett allergirum. 

Boka Frescatibibliotekets resursrum

Studenthuset sett från Universitetsvägen Foto: Eva Dalin

På denna sida