Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Stödet som erbjuds vid Stockholms universitet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och lärandemål.

Enbart distansmöten tills vidare
Särskilt pedagogiskt stöd tar för närvarande inte emot besök på campus. Alla besök sker på distans via telefon eller Zoom. Information till studenter och medarbetare om nya coronaviruset finns på: su.se/corona

Så här ansöker du om stöd

 1. Gör din ansökan i systemet Nais på länken nedan. För att fullfölja ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning.

  Gör en ansökan i Nais
   
 2. När du skickat in din ansökan i Nais kommer en samordnare för särskilt pedagogiskt stöd att kontakta dig för att boka en tid för ett möte.
 3. Efter ditt samtal med samordnaren kommer du att få ett intyg i Nais med beslutade/rekommenderade stödåtgärder. Du får ett mail från Nais när ditt intyg är klart och kan då ladda ned det och visa upp det för studievägledaren på din institution.

Tänk på att din ansökan om stöd bör göras i god tid, så att du redan vid kursstart kan informera din institution om ditt behov av stöd.

Dokumentation om varaktig funktionsnedsättning

Intyget som du ska bifoga i samband med din ansökan ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller logoped. I intyget ska det stå:

 • hur länge du haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt för dina besvär
 • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten
 • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå 
 • beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig i din studiesituation.

Intygsgivaren är välkommen att kontakta oss om hen är osäker på vad som ska framgå i intyget.

Tillfällig skada eller sjukdom

Vid tillfällig skada eller sjukdom omfattas du inte av särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta en studievägledare på din institution.

Vad är Nais?

Nais är ett system där du som student med en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om att få särskilt pedagogiskt stöd i dina studier vid svenska universitet och högskolor.

Nais är ett nationellt system, men används lokalt av lärosäten och det är bara de samordnare som behandlar din ansökan som tar del av de uppgifter du lämnar. 

Undrar du hur en ansökan i Nais går till? Läs mer i följande dokument:

Så ansöker du i Nais (1162 Kb)

Vid eventuella funderingar är du välkommen att mejla studentstod@su.se.

Vad gör en samordnare för särskilt pedagogiskt stöd?

Våra samordnare för särskilt pedagogiskt stöd jobbar bland annat med att:

 • Handlägga studentärenden för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar 
 • Utifrån intyg om varaktig funktionsnedsättning och ett samtal med studenten rekommendera och i vissa fall besluta om särskilda pedagogiska stödåtgärder
 • Samarbeta med institutioner för att hitta lämpliga stödåtgärder
 • Stötta institutioner i deras arbete med särskilt pedagogiskt stöd.

När samordnaren beviljat din ansökan och du har fått ett intyg med beslutade/rekommenderade stödåtgärder bör du kontakta en studievägledare på din institution.

Studievägledaren är i regel din kontaktperson vid institutionen där du studerar. När din utbildning börjar är det bra om du presenterar dig och visar intyget från samordnaren. Vägledaren kan hjälpa dig i din studiesituation och svara på frågor om utbildningen vid institutionen. Du kan också diskutera ditt studieval med vägledaren.

I början av en kurs

När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, presentera dig gärna för läraren och tala om vilka behov du har. Läraren kan då vilja se det intyg du fått av samordnaren för att kunna ta hänsyn till detta vid planeringen av undervisningen och examinationen. Tveka inte att be om hjälp när du behöver det. Om något inte fungerar är du välkommen att kontakta samordnaren på Studentstöd.

Stöd vid studier utomlands

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och får stöd under dina studier vid Stockholms universitet kan också få stöd under dina studier som utbytesstudent.

Vad innebär studier utomlands?

Nedan finns en alfabetisk lista över några av de vanligaste pedagogiska stödformerna som erbjuds vid Stockholms universitet.

Observera att individuella hjälpmedel såsom t.ex. rullstol, rullator, hörapparat och diktafon införskaffas av studenten själv eller genom förskrivning av landstinget/sjukvården.

Anpassad examination

Kan innebära längre skrivtid, att sitta enskilt eller i mindre grupp och/eller att få använda dator. Anpassning av examination sker i samråd med din examinator. Tentamensservice erbjuder lokaler för anpassade examinationer.

Mer information om Tentamensservice

Anteckningsstöd

Innebär att en studiekamrat tar anteckningar på föreläsningar och seminarier, som du sedan får ta del av. Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. Du får därför bara anteckningar från föreläsningar och seminarier där du själv deltar.

Anteckningsstöd ges precis som vanligt under den period undervisningen sker digitalt på grund av det nya coronaviruset. Studentavdelningen arvoderar som vanligt studenten som arbetar som anteckningsstöd.

Kurslitteratur som talbok, e-textbok eller punktskrift

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att läsa tryckt text kan du få tillgång till talböcker i Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Med ditt talbokskonto kan du läsa talböcker på det sätt som passar dig bäst: på dator, mobil eller surfplatta. 

E-textböcker är till för dig som har en synnedsättning. En e-textbok är en bok som består av enbart text. För att läsa en e-textbok krävs dator (PC) samt läsprogrammet Textview. Du hittar e-textböcker i Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. 

Punktskrift kan lånas direkt från Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan söka och beställa punktskriftsböcker i Legimus. Det är även möjligt att beställa kompendier och artiklar som punktskrift förutsatt att materialet är obligatoriskt att läsa på din utbildning. 

Universitetsbiblioteket har drop-in för registrering av talbokskonton och av konton i Legimus. Det finns även möjlighet att boka tid.  

Här hittar du aktuella tider för drop-in

Har du frågor kan du kontakta universitetsbiblioteket på lasstod.sub@su.se.

Mentor

Du som har en utredd och dokumenterad varaktig funktionsnedsättning av de exekutiva funktionerna kan beviljas en mentor. Mentorsstödet ska stödja studenter till att utveckla en självständighet i studiesituationen. Stödet ses som en introduktion till planering och strukturering av högre studier och beviljas under en viss period.

Tolkning

Stockholms universitet erbjuder tolkning till alla studieanknutna situationer. Läs mer om teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning på su.se/utbildningstolkning.

En man och en kvinna samtalar vid ett kafébord Foto: Niklas Björling

Digitala hjälpmedel och studieverktyg kan vara ett sätt att underlätta dina studier. 

Läs mer om vilka hjälpmedel och verktyg som finns

På Studentavdelningen i Studenthuset finns 12 resursrum med datorer speciellt anpassade för studenter med funktionsnedsättning.

Läs mer om resursrum

Studenter i Studenthuset Foto: Viktor Gårdsäter

Anpassning av lokaler

Behöver lokalerna anpassas eller om du möter hinder i universitetets lokaler är du välkommen att kontakta servicecenter@su.se.

Hörslingor

Fastighetsavdelningen informerar om AV-utrustning

Tillgängliga ingångar, entréer och hissar

Kontakta institutionens studievägledare för information om tillgängliga ingångar, entréer eller hissar.

Tillgänglig parkering

Du hittar information om parkeringsplatser på följande länk: Karta över Frescati.
Du kan också kontakta institutionens studievägledare som får informera om tillgängliga parkeringsplatser nära din institution. Det krävs ett kommunalt parkeringstillstånd för att få stå på platserna som är avsedda för personer med funktionsnedsättning.

Tillgängliga toaletter/RWC

Du hittar information om tillgängliga toaletter på följande länk: Karta över Frescati.
Toaletter med taklift finns i Södra huset, Hus C, plan 3. Arrhenius Hus P, plan 2, norra delen. Närmaste entré är Svante Arrhenius väg 20 F.

Vilrum

Vilrum finns i Södra huset och i Studenthuset. Om du behöver tillgång till ett vilrum i Studenthuset, kontakta Infocenter.
Infocenters öppettider och kontaktuppgifter

Om du behöver tillgång till ett vilrum i Södra huset kontakta Servicecenter.
Servicecenters öppettider och kontaktuppgifter

På nedanstående länk hittar du som arbetar som exempelvis antecknare, mentor eller tentamensvakt matnyttig information kring rutiner och löneutbetalning. Du hittar även blanketter för arvode och tidsrapportering.

Information om lön, rutiner och blanketter

Du som är registrerad student eller medarbetare vid Stockholms universitet, eller andra lärosäten vid överenskommelse, erbjuds tolk i olika sammanhang.

Utbildningstolkning – information och kontaktuppgifter

Tidsbokning och frågor om stöd

E-post: studentstod@su.se

Frågor om arvode

E-post: arvode.studentstod@su.se

Telefontid

Onsdagar kl. 13.00–14.00
Telefonnummer: 08-16 17 80

Hitta hit

Kontaktuppgifter till Utbildningstolkning


Anna Zällh Vahlquist

Mentor
Rum 238, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Cecilia Widlund

IKT-pedagog - digitala hjälpmedel
Rum 236, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: cecilia.widlund@su.se

Emelie Ferm

Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 237, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Jeanette Johansson

Mentor
Rum 235, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Lena Forslund

Administratör
Arvoden och blanketter
Rum 240, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Marie Archenholtz

Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 239, hus Beta, plan 2, Studenthuset 
E-post: studentstod@su.se

Mia Karlsson

Gruppledare
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 242, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

Åsa Ferm

Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 234, hus Beta, plan 2, Studenthuset
E-post: studentstod@su.se

På denna sida