Stockholms universitet

Så klarar du glappet mellan gymnasiet och universitetet

Vad är egentligen skillnaden mellan gymnasiestudier och studier på högskola/universitet?

Universitetsstudier kan innebära nya utmaningar som du inte tänkt dig. Nedan har vi listat fyra saker som är bra att veta om det som väntar när du kommer till universitetet. 

Student på Välkomstdagen.
Foto: Ingmarie Andersson
 

1. Undervisningen är annorlunda

På universitetet undervisningen indelad i olika undervisningsformer: föreläsningar, seminarier, workshoppar och laborationer. Föreläsningarna sker ofta i stora grupper där du förväntas sitta och lyssna och koncentrera dig länge, medan seminarier, workshoppar och laborationer innebär praktiskt arbete i mindre grupper. En del undervisning är obligatorisk, annan inte, men det är lika viktigt att gå på den icke obligatoriska.

 

2. Ditt schema ser kanske glest ut

På de flesta kurser har man inte undervisning varje dag. I stället är det tänkt att du ska studera på egen hand, vilket gör att du måste vara självgående och planera din egen tid. Man kan ju få stöd och också lära sig att planera. Du måste alltså vara mycket mer självständig på universitetet, och ta eget ansvar för att skaffa information, leta reda på schemat, litteraturlistan, kurslitteraturen och betygskriterierna till exempel. Och det är bara du som är ansvarig för att du når målen för kursen.

 

3. Du kommer att läsa och skriva mer än du är van vid

En delkurs på fem veckor kan innebära 500–1000 sidor kurslitteratur, varav en del kan vara på engelska, och flera skriftliga inlämningsuppgifter. Därför behöver du skaffa dig en strategi för att läsa ganska svår text snabbt och förstå och se helheter så att du når kursmålen. Du behöver också öva dig i att skriva, och att göra det på ett "akademiskt" sätt, det vill säga med det språk som universitetet förväntar sig.

 

4. Du behöver ha ett annat perspektiv på det du lär dig

Lärarna är i stort sett aldrig ute efter att du bara ska upprepa vad du läst, de vill inte heller veta vad du tycker eller känner. Däremot vill de se att du kan tänka vidare kring ett ämne, se sammanhang, pröva information du får och använda kunskapen i praktiken.

 

Tips till dig som blivande student

 

Var proaktiv

Ta reda på saker själv, i god tid. Du hittar mängder med information på su.se och på lärplattformen, till exempel schema, litteraturlista, betygskriterier och annat du behöver ha koll på.

Använd kalender och planera din tid

Vissa utbildningar bygger på att du har ganska lite undervisning, men mycket tid för egna studier. Det innebär att du måste planera din tid och hålla dig till planen. Då är kalendern ditt bästa redskap.

Skaffa litteraturen i god tid

Som student behöver du själv skaffa din kurs­litteratur. Det innebär att du behöver vara ute i god tid, speciellt om du ska beställa den på en nätbutik eller låna på biblioteket.

Besök Studie- och språkverkstaden

Det finns hjälp att få. Vid Stockholms universitet finns Studie- och språkverkstaden som stöttar studenter i studieplanering, studieteknik och akademiskt skrivande. Läs mer på su.se/sprakverkstaden

 

 

Kontakt

STUDIE- OCH SPRÅKVERKSTADEN

Besöksadress
Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, plan 2, rum 226–230

Webbadress
su.se/sprakverkstaden

E-post
sprakverkstaden@su.se

YouTube-kanal
Studie- och språkverkstaden SU

Datum för föreläsningar och workshoppar
Studie- och språkverkstadens evenemangskalender


Medarbetare
Karin Dahl (Gruppledare)
karin.dahl@su.se

Petra Kjellarson
petra.kjellarson@su.se

Kristina Schött
kristina.schott@su.se

Daria Titarenko
daria.titarenko@su.se

Egil Yencken
daniel.yencken@su.se

På denna sida