Stockholms universitet logo, länk till startsida

Anpassningar vid salstenta HT20

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning av Covid-19 och har bland annat följande anpassningar och rutiner för tentamenstillfällen i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna vid Stockholms universitet.

 • Vi har glesat ut i alla våra skrivsalar och möblerat så att det är avstånd mellan tentamensplatserna. Det förekommer max 48 tentander i varje skrivsal.
 • Tidigare insläpp till tentamen för att förhindra köbildning. 
 • Tentamensalarna öppnar 30 min innan start. Stäng av mobilen och ha giltig legitimationen redo när du ska gå in i skrivsalen. OBS! Endast anmälda tentander får skriva tentan.
 • Det finns handsprit i varje skrivsal.
 • Tentamenssalarna städas varje dag och beröringspunkter som t.ex. dörrhandtag rengörs flera gånger per dag.
 • Vid toalettbesök använder tentanderna sina egna pennor för att skriva namn och tid på toalistan (för att minimera kontaktsmitta). 
 • Behöver du fler skrivpapper eller har frågor – räck upp handen och tentamenvärden kommer till dig. 
 • Vid inlämning av tentamen gå fram till inlämningsplatsen, där tentamensvärden sitter bakom ett plexiglas och tar emot tentamen. 
 • Vill du använda eget munskydd/visir är det tillåtet. När du legitimerar dig måste vi dock kunna se att ditt ansikte på andra sidan plexiglaset. 
 • Se till att hela tiden hålla avstånd mellan dig och andra tentander. 
 • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom eller om du bor tillsammans med någon som är bekräftad med smitta covid-19. Om du börjar känna sjukdomssymptom när du är på campus – åk hem direkt! 
 • Är du sjuk/smittad – kontakta i första hand kurs- eller programansvarig vid din utbildning/institution.
 • Tillhör du en riskgrupp – kontakta din institution.  
 • Ta med giltig id-handling.
 • Ta ansvar och följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer (det finns anslag med påminnelser på plats i lokalerna). 
 • Kom i god tid till tentamen – minst 20 minuter innan start.
 • Stanna hemma vid sjukdom.
 • Var noga med att hålla avstånd hela tiden. 
 • Tvätta dina händer före och efter tentamen.
På denna sida