Viktoria Walldin, tidigare student vid Masterprogrammet i socialantropologi.
Viktoria Walldin, tidigare student vid Masterprogrammet i socialantropologi.

I Sverige har vi alltid varit duktiga på teknik och ekonomi. Vi bygger hela stadsdelar där allt är planerat i minsta detalj så när som på en viktig aspekt. Man tycks ofta glömma människorna som ska bo, arbeta och utbilda sig i de här miljöerna. Är det inte märkligt att satsa miljarder på teknik och nästan ingenting på sociala frågor och miljöpsykologi? frågar sig Viktoria Walldin, antropolog på White arkitekter.

– Visst har det blivit bättre sedan jag som första antropolog anställdes på en arkitektbyrå i Sverige. Något jag tycker märks i form av mer dynamiska och spännande mötesplatser med bättre fokus på kulturupplevelser och naturliga platser för samtal. Men vi har långt kvar till länder som Tyskland, England och USA där man använder kulturvetare, etnologer och andra humanister i stadsplaneringen i mycket högre utsträckning.

Viktoria intresserar sig mycket för hur vi ska lösa bostadssegregationen, skapa grönområden och renovera miljonprogrammen.

– Det finns ett ökande intresse för de här frågorna, inte minst bland arkitekter och stadsplanerare, och det var så jag kom i kontakt med dåvarande vd:n på White arkitekter. Han fascinerades av att jag som socialantropolog hade verktyg och metoder för att undersöka just de frågor kring social hållbarhet som sysselsatte honom. Så han anställde mig efter en tid på konsultbasis. Idag är vi sex personer som arbetar med social hållbarhet, miljöpsykologi och lärandemiljöer genom observationer och intervjuer. Vi frågar ut och studerar människor, helt enkelt.

Mycket av det här har Viktoria med sig från sina studier i socialantropologi där den här typen av angreppssätt är självklara.

– Jag gästföreläser på universitetet för de som ska vara med och påverka vår stadsplanering i framtiden. Dessutom umgås jag också fortfarande med forskare och doktorander på institutionen där det alltid råder en öppen och inbjudande attityd.

– Det har hänt mycket bra sedan jag började arbeta, och mycket fortsätter att hända, och lite stolt är jag över att ha spelat en roll i den utvecklingen.