Stockholms universitet

Vanliga frågor om studier och studieval

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om studier.

 

Hitta utbildning

Att komma fram till vad du ska studera och varför kan vara en process som tar lite tid. Utbildning är en stor och viktig investering i både tid och pengar. Det handlar dels om att komma fram till vad du själv vill och vad som passar dig. Då kan det vara bra att ställa sig frågor som:

 • Vilka ämnen, frågor och uppgifter intresserar och engagerar mig?
 • Vad är jag bra på/Vad säger andra om mig? 
 • Vilka faktorer är viktiga för mig i ett yrkesliv/Vad har jag för grundläggande värderingar?

Om du väljer något som intresserar dig blir du ofta mer motiverad och chansen att lyckas med dina studier ökar! 

Dels handlar studievalet om att undersöka möjliga alternativ och behörighetskrav. På Stockholms universitet finner du utbildningar inom många intresseområden:

Data och IT Ekonomi och företagande
Kultur och historia Lärarutbildning
Medier och kommunikation Människa, juridik, politik och samhälle
Naturvetenskap och matematik Språk 

Ämnesguiden

Använd gärna Stockholms universitets digitala ämnesguide för att utforska vilka ämnen och utbildningar som finns inom respektive intresseområde. Ämnesguiden ger dig mer information steg för steg, från det totala utbildningsutbudet till särskilda behörighetskrav för en specifik utbildning. 

Värdet av universitetsutbildning är ofta mycket större än att du får nya kunskaper och ökar dina karriärmöjligheter. Universitet är också en plats för personlig utveckling. Du får möjlighet att utmana dig själv, ta ansvar, planera din tid samt förbättra dina organisatoriska och analytiska förmågor. Dessutom ger universitetet dig möjlighet att möta människor från olika bakgrunder och kulturer, vilket kan vidga ditt perspektiv och ge en bredare förståelse för världen.

Utbildningar som ger bra jobb

Mycket information kan du finna genom att söka på nätet, läsa platsannonser och branschtidningar.

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa och se filmer om olika yrken

Info om 150 högskoleyrken hos Sveriges akademikers centralorganisation, SACO

Ett hett tips är att prata med någon som jobbar med det du är intresserad av! Boka ett kort möte på 20 minuter. Förklara att du vill lära dig mer om yrkesrollen eller arbetsplatsen och är nyfiken på vad som gjort att personen fått jobbet. Detta kallar vi för informationsintervju, vilket är en metod som också är bra för att vidga ditt professionella nätverk. 

Låt gärna dina värderingar vara vägledande när du söker fakta om olika yrken. Är det t.ex arbetsuppgifterna, kollegorna, lönen eller kanske möjligheten att bidra till samhället som gör ett yrke intressant för dig?

Exempel på frågor du kan ställa vid en informationsintervju:

 • Vilka roller finns inom företaget?
 • Vad innebär dessa roller?
 • Vilken utbildningsbakgrund har ni som jobbar här?
 • Vilken kompetens och vilka erfarenheter är bra att ha med sig?
 • Vilka strategier har du använt för att få jobb här?
 • Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
 • Vem tycker du att jag ska kontakta för att lära mig mer?
Broschyrer om studier. Foto: Niklas Björling

 

I universitetets digitala utbildningskatalog kan du använda sökfilter för att se vilka utbildningar som finns efter dina unika önskemål.

Sök kurser och program i utbildningskatalogen

Om du exempelvis klickar på "Studietakt" i utbildningskatalogen kan du välja sökfilter som visar dig utbildningar med studietakten 100%, 75%, 50% eller 25%.

På grundnivå har flertalet av kurserna/programmen svenska som undervisningsspråk. På avancerad nivå ger vi däremot de flesta programmen, det vill säga Masterprogrammen, på engelska. Engelska är även undervisningsspråk för vissa fristående kurser på avancerad nivå. 

För att hitta kurser/program med undervisningsspråk enbart på engelska - gå till ”Sök kurser och program”. Öppna kategorin ”Övriga filter" längst ner och kryssa för sökfiltret ”För internationella studenter”. 

Sök kurser och program

Observera: Sökfiltret för "Engelska" under kategorin "Undervisningsspråk" omfattar kurser som ges på både svenska och engelska, i en kombination av undervisningsspråk.

 

 

Att studera vid universitet

Stockholms universitet erbjuder cirka 300 program och 1700 fristående kurser.  

Program är färdiga utbildningspaket av kurser som är noggrant sammansatta av ansvarig institution. Fullföljt program leder alltid till en examen och du får till stor del studera med samma kurskamrater under programmets gång. Som programstudent har du oftast platsgaranti till programkurserna. Det förekommer dock viss valbarhet av kurser på program, och då behöver du välja och ansöka till dessa kurser.

Fristående kurser är ett alternativ för dig som inte vill läsa allt inom ett program. Du kanske vill du prova på högskolestudier, spetsa dina kunskaper, komplettera tidigare högskoleutbildning eller bygga ihop en unik examen. Om du väljer att läsa fristående kurser måste du ansöka och bli antagen till dessa inför varje ny termin. 

Vägen till examen via fristående kurser

Observera att det inte går att ta ut en yrkesexamen, t.ex lärar-, socionom- eller psykologexamen via fristående kurser. Du måste bli antagen till ett av yrkesprogrammen för att kunna ta ut en yrkesexamen. 

Högskolepoäng (hp) anger en utbildnings omfattning och används för att visa hur lång tid en utbildning tar att genomföra. Under en termin på 20 veckor hinner den som studerar på heltid läsa 30 högskolepoäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng. 

Studerar du i en studietakt om 50% får du 15 hp per termin. Med en studietakt om 25% får du 7,5 hp per termin. 

På universitet och högskolor finns examina på tre olika utbildningsnivåer. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå.

 1. Grundnivå - kandidatexamen om 180 hp och yrkesexamen.
 2. Avancerad nivå - magisterexamen om 60 hp, masterexamen om 120 hp och yrkesexamen. 
 3. Forskarnivå - licentiatexamen om 120 hp och doktorsexamen om 240 hp.

Yrkesexamen har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde och finns både på grund- och avancerad nivå.
Generella examina (kandidat-, magister-, och masterexamen) innehåller studier i ett profilerande huvudområde, i vissa fall med en inriktning.
Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige.

En institution är en del av universitetet som ansvarar för att genomföra utbildning och forskning inom ett specifikt ämne, eller en grupp av näraliggande ämnen. Matematiska institutionen vid SU ansvarar exempelvis för utbildning och forskning inom ämnena matematik, matematisk statistik och datalogi. Historiska institutionen ansvarar för ämnena historia och kulturvetenskap, och så vidare.   

Det finns 51 institutioner och centra vid Stockholms universitet. De är indelade under fyra fakulteter - Humanistiska, Juridiska, Samhällsvetenskapliga och Naturvetenskapliga fakulteten. De fyra fakulteterna är i sin tur indelade under det Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området.

Lista över institutioner​​​​

Om du behöver en paus från studierna och vill återuppta dem vid ett senare tillfälle är det viktigt att göra en ansökan som studieuppehåll. Utan en beviljad ansökan om studieuppehåll får du endast fortsätta dina studier i mån av plats. Det är den ansvariga institutionen (som bedriver programmet eller kursen) som behandlar din ansökan. För att få studieuppehåll och platsgaranti beviljat kan du behöva ange särskilda skäl till att du behöver ta en paus. 

Skillnaden mellan studieavbrott och studieuppehåll
Lista över institutioner

Vår studie- och språkverkstad har i uppdrag är att bidra till att så många studenter som möjligt självständigt klarar av sina studier och når goda studieresultat, oavsett bakgrund och förutsättningar. Vill du bli mer effektiv i dina studier eller utvecklas som skribent och talare? På Studie- och språkverkstaden kan du vässa din studieteknik och slipa ditt skrivande. Det är gratis för alla studenter vid universitetet, oavsett vilken nivå du studerar på.

Fyra saker som är bra att veta när du kommer till universitetet Så klarar du glappet mellan gymnaiset och universitetet

Om du är medborgare i ett EU/EES-land behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgifter. Schweiz ingår inte i EU/EES men även dess medborgare är avgiftsbefriade.

Är du medborgare i ett land utanför EU/EES måste du som grundregel betala anmälnings- och studieavgifter. Det finns dock ett antal undantag från den regeln, till exempel om du kommer hit som utbytesstudent.

Undantag från att betala anmälnings- och studieavgifter
På antagning.se kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter

Läsåret är indelat i två terminer som i sin tur är indelade i två perioder. Varje period är indelad i två terminsdelar. 

Här ser du datum för terminer samt periodindelning

Exakta start- och slutdatum för respektive kurs kan du se i kursschemat, cirka en månad innan kursstart.

Mer om scheman

 

Behörighet och ansökan

Rådgör med ämneskunnig studievägledare vid den institution som ansvarar för det aktuella programmet.

Hitta studievägledare efter ämne A-Ö

Vanligtvis behöver du göra en ny anmälan via antagning.se, även om ditt program motsvarar något av programmen på Stockholms universitet. När du blivit antagen och studerar vid Stockholms universitet kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier.

Tillgodoräknande av tidigare studier

 

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga på den här sidan eller har du fler frågor?

Kontakta studie- och karriärvägledningen

På denna sida