Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vanliga frågor om studier och studieval

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om studier.

 


Hitta utbildning

Att komma fram till vad du ska studera och varför kan vara en process som tar lite tid. Det handlar dels om att komma fram till vad du själv vill och vad som passar dig, dels om att undersöka vilka olika alternativ som finns.

Det kan vara bra att ställa sig frågor som: Vad är jag bra på? Vad är viktigt för mig i ett yrkesliv? Vad har jag för värderingar? Vad säger andra om mig? 
Utbildning är en stor och viktig investering i både tid och pengar.

Om du väljer något som du är intresserad av blir du ofta mer motiverad och ökar chansen att lyckas med dina studier. 

Du kan ställa dig frågor som: Vilka företag gör det jag är intresserad av? Vilka roller finns inom de företagen? Vad innebär dessa roller? För att ta reda på svaren kan du söka information på nätet, läsa platsannonser, branschtidningar och inte minst intervjua någon som har den yrkesroll du är intresserad av.

Ett väldigt bra sätt att få jobb i framtiden är att kontakta någon som jobbar med det du själv vill. Dels för att få kännedom om yrkesrollen och vilka strategier som behövs för att ta sig in, dels för att öka ditt nätverk. Boka ett kort möte på 20 minuter, säg att du bara är ute efter information (du söker inte jobb i detta första skede).

Frågor som du kan ställa kan till exempel vara: Vilka roller finns inom företaget? Vad innebär dessa roller? Vilken utbildningsbakgrund har ni som jobbar här? Vilken kompetens och vilka erfarenheter är bra att ha med sig? Vilka strategier har du använt för att få jobb här? Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa om olika yrken

Broschyrer om studier. Foto: Niklas Björling

Stockholms universitet erbjuder cirka 300 program och 1700 fristående kurser. Du kan själv kombinera och sätta samman din egen examen med fristående kurser. Det är dock viktigt att du först kollar upp vilka krav som gäller för Examen.

Läs mer om krav för examen här

Utbildningar som leder fram till en yrkesexamen, till exempel lärare, socionom, psykolog och studie- och yrkesvägledare, måste däremot studeras via ett program. 

Om du väljer att läsa fristående kurser måste du söka varje enskild kurs. Det kan innebära att du eventuellt inte kommer in på kurserna vid varje söktillfälle. En fördel är dock att du själv kan forma din utbildning. Fördelar med att läsa program är å andra sidan att du är säker på att komma in på alla kurser som ingår i programmet och att du vet att kurserna är valda av kunniga personer för att passa en viss inriktning.

Besök ”Sök kurser och program”. Där kan du använda sökfilter exempelvis för kategorierna Studieform (på campus eller distans), Studietid (dag eller kväll) samt Studietakt (100%, 75%, 50% eller 25%). Genom att klicka på en kategori och välja sökfiler ser du utbildningar som ges enligt dina önskemål.

Sök kurser och program

 

Byta utbildningsort

När det kommer till tillgodoräknandefrågor måste du vända dig direkt till den/de studie- och karriärvägledare vid den institution som ansvarar för programmet.

Observera att innan du kan tillgodoräkna studier från andra lärosäten inom ett program vid Stockholms universitet måste du först vara antagen till programmet och ha påbörjat studierna på Stockholms universitet.

Vänd dig till den/de institutionsstudievägledare vid Stockholms universitet som ansvarar för motsvarande program/inriktning du studerar på ditt nuvarande universitet. Vanligtvis behöver du söka in till programmet i Stockholm.

När du blivit antagen och studerar vid Stockholms universitet kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier.

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledare vid institutionerna

(Skrolla ner till "Hitta studievägledare efter ämne A–Ö".)

 

Om studier

På grundnivå har flertalet av kurserna/programmen svenska som undervisningsspråk. På avancerad nivå ger vi däremot de flesta programmen, det vill säga Masterprogrammen, på engelska. Engelska är även undervisningsspråk för vissa fristående kurser på avancerad nivå. 

För att hitta kurser/program med undervisningsspråk enbart på engelska - gå till ”Sök kurser och program”. Öppna kategorin ”Övriga filter" längst ner och kryssa för sökfiltret ”För internationella studenter”. 

Sök kurser och program

Observera: Sökfiltret för "Engelska" under kategorin "Undervisningsspråk" omfattar kurser som ges på både svenska och engelska, i en kombination av undervisningsspråk.

En institution är en enhet inom universitetet som ansvarar för att genomföra utbildning och forskning inom ett specifikt ämne eller en grupp av näraliggande ämnen. Matematiska institutionen vid SU exempelvis ansvarar för utbildning och forskning inom ämnena matematik, matematisk statistik och datalogi och Historiska institutionen ansvarar för ämnena historia och kulturvetenskap. 

Vid Stockholms universitet finns det 51 institutioner och centra som är indelade under fyra fakulteter - Humanistiska, Juridiska, Samhällsvetenskapliga och Naturvetenskapliga fakulteten. De fyra fakulteterna är i sin tur indelade under det Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området.

Lista över institutioner och centra per område och fakultet

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledare vid institutionerna

(Skrolla ner till "Hitta studievägledare efter ämne A-Ö".)

 

Anmälnings- och studieavgifter

Om du är medborgare i ett EU/EES-land behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgifter. Schweiz ingår inte i EU/EES men även dess medborgare är avgiftsbefriade.

Är du medborgare i ett land utanför EU/EES måste du som grundregel betala anmälnings- och studieavgifter. Det finns dock ett antal undantag från den regeln, till exempel om du kommer hit som utbytesstudent.

På antagning.se kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter

 

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga på den här sidan eller har du fler frågor?

Kontakta studie- och karriärvägledningen

 

På denna sida