En pedagog finns på plats för korta frågor, men annars är tiden din egen. Öppen studio ges under hela terminen, med undantag för 5 mars - då är studion stängd.

Anmälan: Du behöver inte föranmäla dig - välkommen!