Här får du en genomgång av vilka krav som ställs på en vetenskaplig uppsats. Vi undersöker uppsatsens struktur, referatteknik, författarperspektiv samt visar hur språk och stil kan förbättras.

Tid: 23 oktober kl 10-12
Plats: Ekosalen, plan 2 i Studenthuset
Anmälan: Ingen föranmälan behövs. Välkommen!

Tips! På Studie- och språkverkstadens sida Våra bästa tips kan du läsa mer om att skriva uppsats och se en film om uppsatsens olika delar.