På seminariet lägger vi fokus på ordföljden i huvudsatser (och hur du ser skillnad på huvud- och bisats). Sedan får du göra övningar på det vi gått igenom. Du får också råd om olika hjälpmedel som du kan använda framöver.

Tid: 11 oktober kl 10-12
Plats: Sal 156, plan 1 i Studenthuset
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se.

Tips! Vi har många andra seminarier som är användbara även för dig som har ett annat modersmål. Titta i vårt kalendarium!