I akademiska texter måste du som skribent alltid förhålla dig till källor av olika slag: läroböcker, forskningsartiklar, föreläsningar, utredningar med mera. På föreläsningen visar vi hur du bäst sammanfattar sådana källor och sätter in dem i ett nytt sammanhang, i den egna texten, där källorna också ska presenteras och kommenteras så att du följer akademiska regler. På så sätt kan du vara säker på att du inte plagierar.       

Tid: 25 oktober kl 14-16
Plats: Sal 156, plan 1 i Studenthuset
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se.

Tips! Har du läst Studie- och språkverkstadens råd om hur du sammanfattar och refererar till källor?