Skrivgruppen passar dig som skriver uppsats på kandidat-, magister-, eller masternivå. Vi träffas fem gånger med möjlighet att fortsätta terminen ut. Varje träff inleds med en kort genomgång utifrån önskemål i gruppen. Det kan till exempel handla om textgranskning eller förståelse för skrivprocessen. Därefter får du tid att skriva på din egen text i en lugn miljö där du inte riskerar att bli störd. Vi avslutar med en stunds gemensam reflektion kring skrivandet.

Tid: onsdagar kl. 16-18, vecka 40-44 (start 3 oktober)
Plats: Sal 156, plan 1 i Studenthuset
Anmälan: Alla studenter vid Stockholms universitet är välkomna. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se.

 

Tips! Se även våra andra evenemang för dig som skriver uppsats. På su.se/sprakverkstaden/tips hittar du fler matnyttiga tips för dig som skriver uppsats.