Skrivgruppen passar dig som skriver uppsats på kandidat-, magister-, eller masternivå. Vi träffas fem gånger. Varje träff inleds med en kort genomgång utifrån önskemål i gruppen. Det kan till exempel handla om textgranskning eller förståelse för skrivprocessen. Därefter får du tid att skriva på din egen text i en lugn miljö där du inte riskerar att bli störd. Vi avslutar med en stunds gemensam reflektion kring skrivandet.

Tid: onsdagar kl. 16-18, vecka 45-49 (start 7 november)
Plats: Sal 156, plan 1 i Studenthuset
Anmälan: Alla studenter vid Stockholms universitet är välkomna. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se.