På seminariet lägger vi fokus på ordföljden i huvudsatser (och hur du ser skillnad på huvud- och bisats). Sedan får du göra övningar på det vi gått igenom. Du får också råd om olika hjälpmedel som du kan använda framöver.

Tid: 10 april, kl. 10-12
Plats: Sal 156, plan 1 i Studenthuset
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se.

Tips!