Uppsatsstudent

Studie- och språkverkstadens evenemang för dig som skriver uppsats

Skriver du uppsats?

Studie- och språkverkstadens föreläsningar och seminarier för uppsatsskribenter riktar sig till dig som läst ett tag och skriver kandidat- magister- eller masteruppsats.

Studie- och språkverkstaden har också skrivgrupper där du får tid till eget skrivande och kan ge och gå återkoppling från andra skribenter. Nya skrivgrupper hittar du i listan nedan. Om du vill veta mer om de skrivgrupper som redan är igång eller anmäla ditt intresse att vara med i en sådan mejlar du sprakverkstaden@su.se. På vårterminen anordnas också skrivretreats.

Studie- och språkverkstadens hela evenemangskalender hittar du på su.se/sprakverkstaden/evenemang.