Studiegruppen träffas tre gånger. Temat denna andra träff är att sätta mål och utvärdera sina insatser.

 

Tid: Onsdagen den 9  oktober, kl. 13-15
Plats: Sal 156, plan 1 i Studenthuset

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se senast dagen före workshoppen. OBS! Endast tillgängligt för dig som studerar vid Stockholms universitet.

Tips!