I handledningen får du möjlighet att diskutera till exempel studieteknik, presentationsteknik och akademiskt skrivande. Undrar du hur din text kan bli mer akademisk? Känner du dig osäker på hur du ska refererera? Vill du bli bättre på att hålla muntliga presentationer? Boka handledning!
 

Vilken slags handledning passar dig bäst?

Handledning på svenska

I ett handledningssamtal kan du ställa frågor om studieteknik, studievanor, presentationsteknik och akademiskt skrivande. Du kan få återkoppling på ett muntligt föredrag du ska hålla eller en text du skriver inom ramen för dina studier. Vi läser då delar av din text, omkring två sidor när det är en hemtenta. Skriver du uppsats kan du komma flera gånger med den till oss, men vi läser aldrig mer än sammanlagt ca 30 % av din text. Vi rättar inte texten åt dig, utan ger dig istället verktygen för att du på egen hand ska kunna vidareutveckla texten. Samtalet pågår i ca 45 minuter och du kan besöka oss ett par gånger per termin, om du så önskar.

Boka handledning genom att fylla i vårt bokningsformulär. Var gärna ute i god tid, det är ofta omkring en veckas kö till vår handledning. Mejla sedan din text till sprakverkstaden@su.se senast dagen före bokad handledning. Om ni är två som skriver uppsats tillsammans, vill vi gärna träffa er båda vid handledningstillfället.

 

Handledning på engelska

I ett handledningssamtal kan du ställa frågor om studieteknik, studievanor, presentationsteknik och akademiskt skrivande. Du kan få återkoppling på ett muntligt föredrag du ska hålla eller en text du skriver inom ramen för dina studier. Vi läser då delar av din text, omkring två sidor när det är en hemtenta. Skriver du uppsats kan du komma flera gånger med den till oss, men vi läser aldrig mer än sammanlagt ca 30 % av din text. Vi rättar inte texten åt dig, utan ger dig istället verktygen för att du på egen hand ska kunna vidareutveckla texten. Samtalet pågår i ca 45 minuter och du kan besöka oss ett par gånger per termin, om du så önskar.

Boka handledning genom att fylla i vårt bokningsformulär. Var gärna ute i god tid, det är ofta omkring en veckas kö till vår handledning. Mejla sedan din text till writingservice@su.se senast dagen före bokad handledning. Om ni är två som skriver uppsats tillsammans, vill vi gärna träffa er båda vid handledningstillfället.

 

Distanshandledning

Du har möjlighet att få texthandledning på distans på svenska eller engelska gällande alla typer av akademiska texter om du läser på distans eller studerar på deltid (max 50 %) och därför har svårt att ta dig till den ordinarie handledningen på universitetet. Vi läser då delar av din text, omkring två sidor. Vi rättar inte texten åt dig, utan ger dig istället kommentarer för att du på egen hand ska kunna vidareutveckla texten.

Boka distanshandledning genom att använda vårt bokningsformulär för distanshandledning. I formuläret bifogar du också den text du vill få återkoppling på. Återkopplingen består i kommentarer i ditt dokument och en kort film där vi går igenom textavsnittet och förklarar kommentarerna. Därefter är distanshandledningen avslutad och inga ytterligare kommentarer ges på texten. Du får oftast återkoppling på din text inom en vecka.

 

Handledning med extra stöd

Om du har behov av extra stöd, till exempel på grund av en varaktig funktionsnedsättning, kan du boka särskild handledning i studieplanering, läsning eller akademiskt skrivande. Då får du träffa en pedagog med specialpedagogisk kompetens och har möjlighet att få handledning i 60 minuter per gång, om det behövs. OBS! Periodvis kan det bli kö till handledningen för dig i behov av extra stöd, och du kan alltid boka handledning på svenska istället.

I ett handledningssamtal kan du ställa frågor om studieteknik, studievanor, presentationsteknik och akademiskt skrivande. Du kan få återkoppling på ett muntligt föredrag du ska hålla eller en text du skriver inom ramen för dina studier. Vi läser då delar av din text, omkring två sidor när det är en hemtenta. Skriver du uppsats kan du komma flera gånger med den till oss, men vi läser aldrig mer än sammanlagt ca 30 % av din text. Vi rättar inte texten åt dig, utan ger dig istället verktygen för att du på egen hand ska kunna vidareutveckla texten.

 

Snabbhandledning på drop-in

På vår drop-in tisdagar kl. 14-16 kan du få snabbhandledning. En snabbhandledning varar omkring 15 minuter. Om du besöker oss för att få snabbhandledning - välj gärna ut en fråga som du undrar över, eller del i din text som du vill utveckla. Du behöver inte skicka in någon text i förväg, men ha gärna med dig din text utskriven på papper. Snabbhandledning kan du få både på svenska och engelska. Vi finns i rum 155-160 på plan 1 i Studenthuset. En tisdag i månaden ger vi också snabbhandledning i biblioteket på Frescati.