Här får du en genomgång av vilka krav som ställs på en vetenskaplig uppsats. Vi undersöker uppsatsens struktur, referatteknik, författarperspektiv samt visar hur språk och stil kan förbättras.

Anmälan: Föreläsningen är öppen för alla studenter på Stockholms universitet. Du behöver inte anmäla dig.