I akademiska texter måste du som skribent alltid förhålla dig till källor av olika slag: läroböcker, forskningsartiklar, föreläsningar, utredningar med mera. På seminariet diskuterar vi hur du bäst sammanfattar sådana källor och sätter in dem i ett nytt sammanhang, i den egna texten, där källorna också ska presenteras och kommenteras.       

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se. Obs! Endast tillgängligt för dig som är inskriven på Stockholms universitet.