Blev du inte klar med din uppsats i tid? På föreläsningen får du hjälp och stöd för att kunna gå vidare. Vi tar upp hur en akademisk uppsats bör se ut, hur du bäst kommer igång och hur du motiverar dig själv att bli klar.

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan via mejl till sprakverkstaden@su.se. Obs! Endast tillgängligt för dig som är inskriven på Stockholms universitet.