Syftet med seminariet är att du ska utveckla kunskaper om hur du använder dig av källor i dina texter.
 

Efter föreläsningen kommer du att:

  • känna till hur du skriver ett referat
  • känna till hur du använder olika referenssystem
  • känna till hur du undviker att plagiera

Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

Tips! Läs också artikeln Så sammanfattar du och refererar till källor eller se två-minuters-filmerna Så använder du referatmarkörer och Så refererar du (enligt APA-systemet).