En snabbhandledning varar omkring 15 minuter. Välj gärna ut en fråga som du undrar över, eller del i din text som du vill utveckla. Du behöver inte skicka in någon text i förväg. Snabbhandledning kan du få både på svenska och engelska. Passa också på att fråga bibliotekarierna på plats om sökstrategier medan du ändå är där.

Under våren ger vi snabbhandledning på biblioteket en gång i månaden på följande datum:
17/4 kl. 14-15
15/5 kl. 14-15

PS: Samtidigt som du kan få snabbhandledning i biblioteket kan du få snabbhandledning på Studie- och språkverkstaden. Läs mer om snabbhandledning på drop-in.