En snabbhandledning varar omkring 15 minuter. Välj gärna ut en fråga som du undrar över, eller del i din text som du vill utveckla. Du behöver inte skicka in någon text i förväg. Snabbhandledning kan du få både på svenska och engelska. Passa också på att fråga bibliotekarierna på plats om sökstrategier medan du ändå är där.

PS: Samtidigt som du kan få snabbhandledning i biblioteket kan du få snabbhandledning på Studie- och språkverkstaden. Läs mer om snabbhandledning på drop-in.