Vi träffas tre gånger och varje träff har ett bestämt tema. Varje träff inleds med en kort genomgång av temat. Det kan till exempel handla om textgranskning eller förståelse för skrivprocessen. Därefter får du tid att skriva på din egen text i en lugn miljö där du inte riskerar att bli störd. Vi avslutar med en stunds gemensam reflektion kring skrivandet. Anmälan är bindande och du ska vara beredd att delta vid samtliga tillfällen.

Datum: 5/4, 12/4 och 19/4 kl. 14-16

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se. OBS! Endast tillgängligt för dig som studerar vid Stockholms universitet.