Bli en bättre talare

Har du talängslan?

Vänd dig till Studenthälsan. Varje termin erbjuder Studenthälsan Våga-tala kurser under ledning av psykolog.