Syftet med föreläsningen är att du ska få en introduktion till vad det innebär att studera på universitetet. Tanken är att du ska utveckla kunskaper om hur du studerar effektivt för att ge dig själv förutsättningar att lyckas med dina studier. Under föreläsningen presenteras bland annat:

  • faktorer som gör det lättare och mer effektivt att lära sig,
  • hur du kan planera dina studier,
  • hur du kan förstå vad som är det viktigaste i kursen du läser,
  • hur du kan anpassa dina studiestrategier efter din egen förmåga,
  • olika tekniker för att behålla koncentrationen medan du läser,
  • strategier för att behålla motivationen.

Tid: 13 september kl. 16.15-18.15
Plats: Ekosalen, plan 2 i Studenthuset
Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

Tips! Läs artikeln Studieteknik på universitetet eller se Studie- och språkverkstadens film om hur du gör en veckoplanering nedan.