Efter detta introduktionsseminarium finns möjlighet att fortsätta i tre seminarier där olika vardagsnära studiesituationer tränas.

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se senast dagen före seminariet. OBS! Endast tillgängligt för dig som studerar vid Stockholms universitet.