Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du läser akademiska texter på ett effektivt sätt så att du förstår och minns mer av det du läst. Efter föreläsningen kommer du att:

  • veta hur du läser för att förstå det du läst,

  • veta hur du läser för att minnas det du läst,

  • känna till olika anteckningstekniker,

  • känna till hur du kan utveckla din läskompetens vidare.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Obs! Endast tillgängligt för dig som är inskriven på Stockholms universitet.

Tips! Se också vår två-minuters-film Så planerar du dina studier eller läs artikeln Minns och förstå din kurslitteratur.