Har du ett annat modersmål än svenska? Kom och träna din svenska grammatik!

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se. Obs! Endast tillgängligt för dig som är inskriven på Stockholms universitet.