Öva svensk grammatik

På webbplatsen Tallstugan kan du exempelvis träna uttal, lära dig mer om ordföljd i svenskan eller vilka prepositioner du ska använda när. På webbplatsen finns både information om grammatiska regler och en mängd övningar.

Direktöversätt ord

Readlang är ett tillägg till din webbläsare. Med detta kan du direktöversätta ord från ett språk till ett annat. De ord du översatt sparas också i en ordlista med vilken du kan forsätta träna på orden efteråt med så kallade flashcards.

Utöka ditt akademiska ordförråd

Språkbanken vid Göteborgs universitet har sammanställt de 100 vanligaste akademiska orden. I En svensk akademisk ordlista kan du se orden med förklaring och exempelmeningar, samt höra hur de uttalas. Kan du dem alla?

 

Med en frasbank hittar du formuleringar till din egen text

Karolinska Institutets språkverkstad har tagit fram en frasbank med bra formuleringar att använda när du skriver uppsats. Här får du exempelvis tips om hur du kan formulera dig i din inledning, resultatdel och slutsats.

Svenska akademiens ordlista (SAOL) och ordbok (SO)

Svenska Akademiens ordböcker ger dig möjlighet att slå upp hur svenska ord stavas och böjs, vad de betyder och hur de används.