Academic Phrasebank

The University of Manchester har tagit fram Academic Phrasebank, vilken hjälper dig att hitta passade fraser för din text. Exempelvis finns det förslag på hur du ska formulera dig när du ska definiera begrepp, uttrycka försiktighet eller vara kritisk. Du kan också gå igenom frasbanken utifrån uppsatsens olika delar inledning, metod, resultat etc för att hitta passade fraser för olika delar i din text.

 

Academic Word List

Academic Word List innehåller de ord som oftast förekommer i akademiska texter på engelska och mängder av övningar där du kan se hur ordet används och träna tills du blir säker på orden.

 

Direktöversätt ord

Readlang är ett tillägg till din webbläsare. Med detta kan du direktöversätta ord från ett språk till ett annat. De ord du översatt sparas också i en ordlista med vilken du kan forsätta träna på orden efteråt med så kallade flashcards.