I dessa korta filmer berättar studenter om hur kontakten med biblioteket och Studie- och språkverkstaden underlättade deras uppsatsarbete.  Ta kontakt du med!