För att kunna förstå texten behöver du både översikts- och djupläsa den. Du behöver närma dig kurslitteraturen steg för steg:

 1. Skaffa dig överblick

 2. Planera din läsning

 3. Bekanta dig med boken

 4. Läs aktivt

 5. Sammanfatta

1. Skaffa dig överblick

Läs kursbeskrivningen, kursplaneringen och litteraturlistan. Vilken litteratur förväntas du läsa? Hur många sidor omfattar litteraturen? Fundera över vad du förväntas lära dig på kursen. Prioritera vad du ska läsa utifrån kunskapsmålen.

2. Planera din läsning

Planera när du ska läsa, vad du ska läsa och hur många sidor du ska hinna med under varje läspass. Räkna med att du inte orkar läsa effektivt i mer än fyra till fem timmar per dag. Du behöver förmodligen prova dig fram till hur länge du kan sitta åt gången. Tänk på att det är bra att ta pauser eftersom du då minns bättre vad du läst. Tänk också på att kurslitteratur och vetenskapliga texter vanligen tar längre tid att läsa än skönlitterär text.

3. Bekanta dig med boken

När du tar dig an en ny bok – bekanta dig med den innan du börja läsa ordentligt. Läs baksidestexten. Läs sedan innehållsförteckningen och fundera över innehållet. Bläddra i boken och titta till exempel på rubriker, bilder och andra intressanta saker. Fundera på vad boken kommer att handla om och vad du skulle vilja veta. I det här stadiet behöver du inte förstå allt. Meningen är att du på det sättet ska aktivera kunskaper du redan har – vilket gör det lättare att lära nytt. Dessutom får du en överblick över boken och ämnesområdet. Det kan kännas som slöseri att bekanta sig med boken i stället för att börja läsa direkt, men i själva verket kommer du att läsa snabbare och effektivare.

Eventuellt kan du skumläsa innehållet i boken. Detta kan fungera bra när innehållet är svårt och du behöver få en bättre överblick innan du börjar djupläsa. Skumläsning kan också fungera bra när innehållet är dig välbekant - du kanske inte att hinna läsa all litteratur noga i dess helhet, men om du i alla fall har skumläst den så är mycket vunnet.

4. Läs aktivt

Nu är det dags att läsa boken noggrant – framför allt de delar som framstår som viktiga eller svåra. Se till att du får vara ostörd medan du läser. Läs aktivt. Ställ frågor till dig själv om innehållet och försök få svar på dem medan du läser. Slå upp det du inte förstår. Anteckna gärna stödord. Det är viktigt att du läser litteraturen kritiskt och analytiskt. Du ska alltså inte bara acceptera det du läser som sanning utan fråga dig:

 • Vem har skrivit detta? Vad har de för bakgrund? Vilken vetenskaplig ”skola” tillhör de?
 • Vilka är källorna? Vad finns det för bevis?
 • Stämmer detta med annan forskning?
 • Stämmer detta med mina erfarenheter?
 • Påminner detta om annat jag läst? Om sådant jag varit med om?
 • Vad får jag INTE veta? Vad vill jag veta mer om?

5. Sammanfatta

Slå ihop boken och skriv en sammanfattning av det du läst. Skriv med egna ord – det är viktigt! Sammanfattningarna är till för att hjälpa dig förstå och bearbeta det du läst och det gör du bara om du omformulerar, letar egna exempel och arbetar med materialet i dina sammanfattningar. Det är lagom att skriva en sammanfattning efter varje läst kapitel och den ska då vara max en halv sida lång. Är kapitlet mycket svårt kanske du vill sammanfatta efter varje stycke. Då ska sammanfattningen av stycket helst inte vara mer än en mening. Genom att skriva kort får du bara med det väsentliga och inte detaljerna. Det är viktigt för att skaffa överblick.

 1. Skriv alltid en hänvisning till källan i din anteckningsbok. När det blir dags för examination och du vill använda dina anteckningar så sparar du mycket tid på att slippa leta reda på referensen i efterhand.
 2. Repetera genom att läsa dina sammanfattningar, till exempel i slutet av varje vecka.

 

Vill du veta hur just du kan bli ännu mer effektiv i din läsning? Boka handledning på Studie- och språkverkstaden!