Vill du hellre tillgodogöra dig den här informationen genom text? Läs artikeln Studieteknik på universitetet.