Varför ska du hänvisa till källor?

Det är viktigt att hänvisa till andras texter. Du hänvisar till källor för att:

  • visa att du läst kurslitteraturen så att din lärare kan examinera dig
  • vara vetenskaplig genom att du sätter din text i relation till tidigare och samtida forskning
  • du respekterar andra forskares arbete genom att inte stjäla – plagiera – det
  • ge service till läsare som vill veta mer, kontrollera att det du skriver verkligen stämmer eller vill skanna av vilken typ av källor som används.

När ska du hänvisa?

Huvudregeln är att du ska hänvisa till källan om du till exempel presenterar eller diskuterar andra forskares begrepp, definitioner, resultat, idéer, metoder och/eller teorier, antingen i form av referat eller citat. Däremot brukar man inte behöva hänvisa om man skriver om kunskap som är så allmän att ”alla” inom ditt ämnesområde känner till den.

Att citera eller referera

Under utbildningen kommer du att skriva texter som bygger på andras arbete. Då kan du välja att antingen citera den andra texten, eller referera den.

Om du väljer att citera så måste du återge citatet ordagrant. Om ett ord är felstavat till exempel så får du inte rätta felet. I stället ska du låta felet stå kvar och direkt efter felet skriver du [sic!]. Sic betyder "så skrivet" på latin. Det talar om för läsaren att du har sett felskrivningen men att det är originalförfattaren som har gjort felet. Ett citat får aldrig stå okommenterat. Ditt jobb är att visa läsaren hur du har tolkat citatet och hur det passar in i din egen text.

Så här kan ett citat se ut i en text – i det här fallet en doktorsavhandling av professor Anna-Malin Karlsson:

Barton (1994) bygger vidare på Heaths begrepp genom termen ”literacy practice”, skriftpraktik, som definieras som ”common patterns in using reading and writing in a particular situation” (s. 31).

Om du väljer att referera återger du något ur en författares text i din egen. Du kan använda utdraget för att diskutera vad författaren påstår, eller så kan du använda det som belägg ("bevis") för det du själv påstår. Men referatet ska vara skrivet med ”egna ord”. Det innebär att du måste skriva om hela det stycke eller avsnitt som du vill återge. Du får alltså inte bara byta ut enstaka ord eller fraser. Det enda du får behålla är till exempel facktermer, namn och andra ämnesord. Du måste också binda ihop olika referat med till exempel sambandsord. Stapla inte referat på varandra!

Så här kan ett referat se ut:

Originaltext (Ur Studentens skrivhandbok av Schött m fl)

Referat

Ett referat ska vara en egen, självständig text. När du sammanfattar det du läst tar du det ur sitt sammanhang och placerar det i ett nytt, i din text. Där måste det förstås fungera i sin nya omgivning, kommenteras och fogas in i det som du själv vill ta upp. Läsaren ska kunna ta till sig det du skriver och förstå utan att ha läst originaltexten.
 

Schött menar att det finns två viktiga aspekter av ett referat: Att det är självständigt och anpassat till din egen text och att det är begripligt för läsaren som inte läst originalet.

Här är det alltså inte bara ord som byts ut, utan innehållet tolkas av referatets skribent och återberättas i en annan ordning.

För att sammanfattningen med egna ord ska bli ett referat behöver du också använda referatmarkörer såsom menar, påstår, understryker, belyser eller anser för att synliggöra att texten du återger har skrivits av någon annan än dig.

Ange källan med hjälp av referenssystem

Hänvisningen till vem som skrivit texten du citerar eller refererar ska vanligtvis anges både i texten och i en separat referenslista (källförteckning).

I referenslistan skriver du fullständig information om källan. En fullständig referens ska innehålla information om författare, årtal, titel, förlag och utgivningsort. I texten skriver du en förkortad hänvisning i form av en siffra, en fotnot eller en parentes, beroende på vilket referenssystem som används.

Det finns olika system för att skriva källhänvisningar. Harvard är vanlig inom många ämnen. APA är vanlig inom humaniora och beteendevetenskaper. IEEE är vanlig inom teknik och Vancouver inom medicin. Oxford är vanlig i historia, juridik och teologi till exempel. MLA används ofta i litteraturvetenskap. Fråga alltid din lärare vilket system som är vanligast inom ditt ämne.

Här kommer några tips på vägen:

  • Om du tycker det är svårt att skriva självständiga referat kan du behöva träna på att formulera dig. Då kan du till exempel föra en läsdagbok. Där antecknar du datum, ett kort sammandrag av det du har läst (eller hört, eller sett) och källhänvisningen. Skriv med egna ord! Huvudsaken är att du själv förstår vad du menar. Skriv en fullständig källhänvisning, i alla fall första gången du refererar ur källan, som du ställer upp enligt den referensstil du har valt. Det kommer att bespara dig mycket tid när du ska skriva någon form av inlämningsuppgift.
  • Ibland får du välja referenssystem själv. Det viktiga då är att du hittar en bra guide och följer den helt och hållet.
  • Växla inte mellan olika referensguider för det system du har valt. Det beror på att det inte bara finns olika system – det finns också varianter av dem. Det är inte säkert att alla guider bygger på samma variant.

Guider till referenssystem

Här hittar du länkar till några bra guider på nätet. Vi utgår från de system som är vanligast på Stockholms universitet.

Harvard

Högskolan i Borås har en bra guide till Harvardssystemet: Guide till Harvardssystemet

APA

Röda korsets högskola har en bra guide till APA-systemet: APA-lathunden. Se också Studie- och språkverkstadens film: Så refererar du, enligt APA-systemet

Oxford

På Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finns en guide till Oxfordsystemet: Guide till Oxford.

 

Verktyg och program

Det finns också verktyg och program som kan hjälpa dig att hålla reda på dina referenser och få in dem i din text, så kallade referenshanteringsprogram. Via bibliotekets webbplats kan du få tillgång till det referenshanteringsprogram som du som student vid Stockholms universitet kan ladda ner gratis. En annan bra källa är också Libris. Här kan du slå upp en bok, välja Skapa referens, och få referensen i Harvard-, APA-, Oxford- eller Vancouver-format så att du kan klistra in den direkt i din källförteckning:

 

Vill du utvecklas som skribent? Boka handledning på Studie- och språkverkstaden!