Minns och förstå med hjälp av tankekartor

Tankekartor, mindmaps, kan hjälpa dig att välja ut det viktigaste i det du läst och visualisera hur olika saker hänger samman. Använd dem exempelvis för att sammanfatta ett kapitel eller bok du läst. Du kan också dela tankekartor med dina kurskamrater. Via Stockholms universitet kan du få tillgång till det digitala tankekartsverktyget ClaroIdeas, och det finns flera andra gratisversioner att tillgå på nätet.

 

Förhör dig själv med flashcards

Med ordkort, flashcards, kan du förhöra dig själv på glosor eller begrepp. Du kan göra egna ordkort, använda sådana som andra gjort och dela ordkort med andra på din utbildning. Digitala flashcard märker vilka ord/begrepp som du tycker är svåra och gör att du repeterar dem extra mycket. Nedan finns två exempel som kan användas både i dator och på mobil:

 

Låt dig inte distraheras - hitta fokus

Har du datorn med dig när du pluggar? Behöver du hjälp att hålla fokus på studierna istället för att surfa på nätet? Med program som blockerar internet kan du ställa in när din studietid är och vilka webbsidor som ska blockeras/tillåtas under tiden du pluggar.

Skärp koncentrationen

Genom regelbunda pauser varje timme hittar många koncentrationen. Ta hjälp av timern i mobilen eller appar som hjälper dig att ta paus regelbundet. Med en app som håller koll på hur mycket du studerat under veckan kan du också belöna dig själv när du uppnåt dina studiemål för veckan.

 

Kom igång med skrivandet

För att komma igång med skrivandet när det är trögt kan det vara bra att ställa en timer, att tvinga sig själv att skriva i exempelvis tio minuter. Många av oss kommer då över tröskeln och kan forsätta skriva. För att inte sluta skriva kan du också prova en app som raderar din text om du tar paus för länge. Om du törs, det vill säga. Du kan också prova att diktera, alltså tala in det du vill skriva, för att komma igång.

 

Lyssna på det du skrivit

Att lyssna på det du skrivit kan vara ett effektivt sätt att upptäcka språkliga fel i texten, såväl som för att få nya perspektiv på det du skrivit. Genom att använda en talsyntes kan en dator läsa upp texten för dig. Via Stockholms universitet har du tillgång till programmet ClaroRead som du laddar ner till din dator, och det finns flera gratis webbversioner att tillgå på webben.